Horg og Flå Juniorkorps, Melhus kommune

-Vi fikk først beskjed om at øvingslokale ikke var tilgjengelig. Vi er to skolekorps som dekker tre bygder fra tre skoler. Vi savnet informasjon fra Melhus kommune og gjorde en innsats, sendte både mail og tok direkte kontakt. Det gikk noen dager, så fikk vi kontrabeskjed, sier Bente Aasø Bollandsås.

Høstsesongen kan dermed starte, men de er veldig spente.

– Vi skulle egentlig på hyttetur, men det måtte vi avlyse. I disse tider er overnattingsarrangement uaktuelt. Planen var også et seminar sammen med flere korps, men jeg regner med at også det blir avlyst. Ut på høsten er planen en basar, men også det er usikkert. Men Åpen dag på Kimen i Stjørdal i november håper vi går som normalt.

– Hva gjør dette med korpset?

– Vi lurer på hva vi kan arrangere og ikke. Det er vanskelig å holde oversikten. Det er mye ulik informasjon fra ulike instanser. Men denne uka begynner vi øving. Og vi gleder oss veldig. Vi er nesten 40 totalt i hovedkorpset, i tillegg til første- og andreårsaspiranter.

Rekruttering til korpset har også vært vanskelig i år.

– Vi hadde med oss de eldste på ungdomsskolen og spilte konsert i skolegården. I tillegg hadde vi en åpen kveld der nye fikk komme og høre, men ikke prøve instrumenter. Vi har fått ni nye aspiranter. Målet er 15, men når vi hører om flere som ikke har fått nye i det hele tatt, må vi si oss fornøyd med ni, sier Bollandsås.

Tåsen Skolekorps – Oslo kommune

Tåsen Skolekorps får tilgang på skolens flerbrukshall, og leder Morten Tjessem er glad for at musikantene nå kan spille sammen. Men planlegging av høstens arrangement og repertoar avhenger om korpset får mulighet til å tilby musikantene individuelle timer. De individuelle timene foregår i klasserom og beskjeden fra skolen er at disse ikke skal være i bruk utenom skoletid.

– Dette setter oss i en vanskelig posisjon, individuelle timer er kjempeviktig som motiveringsfaktor, spesielt for musikantene, sier Tjessem. Drilltroppen trener i gymsalen og vil dermed ikke bli berørt i like stor grad.

Viktig å komme i gang med samspill

Korpset får store deler av inntekten sin fra loppemarked. De håper å få gjennomført et loppemarked i løpet av høsten, men hvordan det blir seende ut er uklart. Tjessem synes likevel det er en klar bedring fra situasjonen som har vært denne våren.
– Det viktigste er å komme i gang igjen. Vi gleder oss til å ta i mot nye medlemmer og gi de et godt tilbud.

Hatlane Skolekorps, Ålesund kommune

– Vi har prøvd å legge opp til at høstens program skal være så normalt som mulig, men vi har forholdt oss til reglene og rutinene som kom før sommeren, sier Silvia Simonsen, styremedlem i Hatlane skolekorps.

Korpset har planlagt øvingshelg 21.-23.8, men har hatt problemer med å få avklart om de får være på skolen, slik de pleier. Korpsstyret jobbet hardt med å finne et alternativt sted til helgens seminar. Simonsen har forståelse for at situasjonen er utfordrende for kommunen som skal tilrettelegge for alle lag og organisasjoner. Men frustrasjonen kommer av at det er lite informasjon å få.

Flere år med god rekruttering

Hatlane skolekorps har hatt to år med god rekruttering. Hovedkorpset gikk fra 18 – til 36 medlemmer i 2020. Med flere ferske medlemmer i korpset, har det for mange vært en bratt læringskurve.

Simonsen skryter av korpsets dirigent og kulturskolelærere som har vært kjempeflink til å gjennomføre digitale øvelser. Men når korpset mister sin sosiale arena, kan det føre til at flere faller av.

– Det er ikke alle som har foreldre eller eldre søsken som kan hjelpe til med øving hjemme. At enkelte sitter for seg selv og spiller kan føre til at de mister motivasjonen. I tillegg kan det føre til at gapet mellom musikantene blir større.

I år har Hatlane skolekorps fått seks nye aspiranter.

– Vi har hatt rekrutteringsmøte på Zoom, vi har fortalt om instrumentene og musikantene har laget rekrutteringsvideo.

Onsdag ettermiddag fikk Hatlane Skolekorps beskjed fra kommunen om at oppstartshelgen kan gjennomføres som normalt.

Nardo skolekorps, Trondheim kommune

– Avlysing av sommerkursene i NMF ble en stor nedtur. Vi hadde 20 barn og unge som var påmeldt kurs og avlysningen førte til dårlig stemning, både blant barna og foreldrene. Det sier Karsten Selseth Landrø som er pappa og leder i Nardo skolekorps.

Nardo tok derfor initiativ til aktivitet på tvers av flere korps i sommer.

– Nå er det viktig å fortsette og bygge korpsene på hver skole, sier Landrø. Etter sommerkursuka lagde vi oppstartsseminar for enkelte musikanter. Det var viktig å få de yngste i gang og få de motivert. Hos oss hjelper de eldste de yngre.

Høsten er oppstartstid

– Første skoledag er en merkedag i livet for både barn og foreldre. Dette er en dag alle husker og vi vil at den dagen skal forbindes med korps. Da stiller korpset opp og spiller og det er en festdag for skolen også.

I slutten av september holder de debutkonsert for nye rekrutter. Der deler de ut instrument og ønsket er at de begynner i kulturskolen og får til samspill noen uker senere.

– Når vi holder konsert for hele korpset gjør vi ekstra stas på de nye. Normalt ville vi ha vært i gymsalen på skolen med stappfullt lokale. Men med en-meter-regelen må vi finne et annet lokale. Det jobber vi med nå. Dette er en internkonsert for familiene, så vi er nødt å ha plass til alle.

Hatlehol skolekorps – Ålesund kommune

Hatlehol skolekorps går inn i ny sesong med hele 15 nye medlemmer.
– Det er helt fantastisk! Jeg kan ikke huske sist gang vi hadde så mange aspiranter, sier leder Camilla Almås.

Tidligere har kulturskolelærere vært inne i klasserommene og fortalt om tilbudet. I år var ikke dette mulig, derfor stilte musikantene seg opp i skolegården for å presentere korpset og instrumentene sine. Almås legger også til at dirigent Anita Nøring gjør en god jobb når det kommer til rekruttering.
– Hun er så flink til å snakke med barna. Det er ikke rart de får lyst til å begynne i korpset!

Før korpset kan benytte skolens lokaler, må rutiner for renhold komme på plass. Hatlehol skolekorps utsetter derfor oppstarten, men Almås er optimistisk.
– Vi har et godt samarbeid med skolen, så dette løser seg nok snart.

Oslo Politiorkester – Oslo kommune

-Det er en rar tid og vi er litt avventende når det gjelder planlegging, forteller Drude Owrenn Fogh, leder i Oslo Politiorkester. Ettersom politiet har en samfunnskritisk posisjon, får ikke Oslo Politiorkester tilgang til deres vanlige øvingslokaler på Politihuset. Høstens første øvelse er planlagt å holdes ute, men det ser lyst ut for alternative øvingslokaler resten av sesongen.
– Vi har vært i kontakt med både Grønland kirke og Kampen kirke.

Oslo Politiorkester har hatt nettmøter i vår, men dette kan ikke erstatte de fysiske møtene, mener Fogh, som gleder seg til å starte opp igjen med sesongen.
– Mange har lagt vekk instrumentet i en lang periode nå.

Lerstad Skolekorps – Ålesund kommune

Lerstad Skolekorps startet sesongen med uteøvelse. Vanligvis øver de i gymsal og musikkrom på Lerstad skole, men før det ligger en plan om renhold, får ikke korpset tilgang. Nå håper de å få låne grendehuset, forteller korpsleder Rune Lervåg.

Korpsets tradisjonelle rekrutteringstiltak, som åpen øvelse og korpsdisco med instrumentprøving, ble selvsagt avlyst i vår. Korpset mistet også en gruppe musikanter, som har nådd aldersgrensen.
– Det er litt spenning knyttet til høsten. Vi må få fylt på med yngre musikanter, og konserter og synlighet i nærmiljøet er en viktig del av rekrutteringen, sier Lervåg.

Musikkforeningen Nidarholm, Trondheim kommune

Musikk skal det bli!

Musikkforeningen Nidarholm vant NM janitsjar 2019. De møttes til øving denne uka for første gang for sesongen 20/21. På Facebook skriver de at dette er en veldig spennende sesong for korpset med EM i Frankrike neste vår som den aller største begivenheten.

– Vi er mange, og dessverre har det ikke lyktes å finne øvingslokale med plass til alle musikere samtidig som vi overholder smittevernreglene. Hvis noen har tips til oss, tar vi gjerne imot det. Inntil videre deler vi oss i to.

Men de er optimistiske og sier: Musikk skal det bli!