Vår president Rita Hirsum Lystad åpnet landsmøtet til musikalsk korpskrydder fra Tertnes Skoles Musikkorps. Deretter kunne delegatene høre varme hilsener fra både ordfører i Bergen Rune Bakervik, stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre (via video), før møtet ble satt og ordstyrerne tok over.

Hele landsmøtet kan du se direkte via livestream.com

Utfordret møtet

Etter at det formelle var på plass, kunne man introdusere nyvinningen Generell debatt. Under tre overordnede temaer fikk delegatene diskutere viktige områder for korpsene fremover.

Ole Irgens (NMF Hordaland) innledet til temaet Hvordan skal flere snakke korps? Han ba oss alle – tillitsvalgte, ildsjeler, drillere og musikanter – om å framsnakke korps.
– Vi trenger å snakke oftere og mer om korps i det offentlige rom. Vi må ha tydelige og markante stemmer som kan fremme korps som samfunns- og kulturaktør, understreket Irgens. Flere delegater gikk på talerstolen med gode eksempler og engasjerte tanker i debatten.

Cesilie M. Olsen (NMF Rogaland) innledet til temaet Kvinnelige dirigenter.
– Vi må kanskje gå i oss selv, for hvordan kan vi som organisasjon bidra til at enormt dyktige kvinnelige dirigenter ikke forsvinner, når de alt for ofte blir møtt med holdninger som henger igjen i fortida? Det finnes alt for mange eksempler, og vi som organisasjon må motarbeide disse, ba Olsen. Flere delegater hadde støtteinnlegg for oppfordringen.

Til slutt innledet Karoline Nedrebø (NMF Sør) om temaet Hva er viktig for at ungdom skal fortsette i korps?
Jeg mener at det er viktig at skolekorpsene har noe å tilby ungdommen, at de får utfordringer for å kunne utvikle seg, og ikke bare være støttespillere for de yngre. Korps må være en aktivitet som også ungdommen kan være stolte av, mente Nedrebø. Applaus og støttende innlegg fulgte.

Mottakelse hos fylkesordføreren

Etter at møtet ble hevet ble dagen avsluttet med mottakelse i Håkonshallen, der både fylkesordfører Jon Askeland og Barne- og familieminister Kjersti Toppe hilset organisasjonen.

Mottakelsen ble avsluttet av en feiende flott konsert med Sjøforsvarets musikkorps og Midtun Skoles Musikkorps!