Det er påmeldt 342 startnummer fra 26 korps og klubber til historiens første Drill Grand Prix, og vi gleder oss!

Logo Drill Grand Prix