–  Vi utfordret korpsene på å finne de små tingene som kan gjøre alt enda bedre.

Øvringmo sier at det er mye godt arbeid som foregår og at mange er flinke til å ha aktivitet.
– I idretten snakkes det ofte om neste kamp. I korpset må vi bli flinkere til å snakke om det som skal skje, den neste konserten, øvingshelgen eller korpsturen. Da vil også medlemmene snakke om dette til sine venner og vil bidra til positiv omdømmebygging.

Deltakerne bestod av styremedlemmer og dirigenter fra både voksenkorps og skolekorps. Å arrangere korpsklynger og dirigentnettverk parallelt bidro til enda mer erfaringsutveksling.
– Styremedlemmene var innom dirigentnettverket og så hvordan de jobbet. Det er også verdifullt med den uformelle samtalen i pausen, sier Øvringmo.

Nysgjerrig på korpsklynger og dirigentnettverk? NMF Nord-Norge hadde takeover på Instagram. Se høydepunktene fra helgen her. 

Inspirasjon og erfaringsdeling

–  Det er fint med møteplasser hvor man kan dele erfaringer med andre korps, sier Hege Naustvik. Hun er leder i Lødingen Skolekorps og hadde tatt turen til Harstad sammen med tre styremedlemmer fra korpset.
–  Jeg er glad for at vi var flere fra samme korps.

Birgitte Grong ser verdien i at flere styremedlemmer og dirigent er på samme workshop.
–  Når det er flere fra samme korps som er til stede, er det flere som kommer hjem med ny giv.

Grong er nasjonal musikkonsulent i NMF og var en av foredragsholderne på dirigentnettverket. Hun tok med seg mange tanker etter helgen.
–  Deltakerne var superengasjerte dirigenter som var ivrig etter å lære.

Sammen med Bjørn Sagstad holdt hun foredrag med tema metode, kroppsspråk og grunnteknikk.
–  Det handler om hvordan å skape den gode øvelsen, og øke bevisstheten om sosiale, musikalske og administrative oppgaver man har som dirigent. I tillegg er det fint å møte dirigentkollegaer, noen som man kan lufte med og dele erfaringer med.