Det viser seg ofte ved påmelding til slike arrangementer at arrangører med et gjennomtenkt og spennende program tjener på dette.  Regionen vil derfor ved tildeling legge vekt på arrangører som kan skape et stevne/festival med kreativitet og kvalitet.  Arrangører av skolekorpsstevner må planlegge for alle grupperinger i korpsene, også aspiranter og drillere. Vi forventer selvfølgelig ikke at alle detaljer skal være planlagt et år i forveien, men vi ønsker at korpsene i søknaden skisserer rammer og ideer for arrangementet.

I søknaden ber vi dere gi oss følgende opplysninger:

  • Dato for stevnet
  • Kapasitet på stevnet (ca. antall deltakere dere kan ta imot)
  • Oversikt over lokaler dere har i stevneområdet.
  • Hvilke overnattings muligheter som finnes i nærheten (gjelder voksenkorps)
  • Flest mulig rammer / ideer dere har om stevnet.
  • Andre opplysninger dere synes måtte ha betydning (f.eks jubileum)
  • For eventuelle spørsmål – ta kontakt med regionkontoret v/ Geir Ulseth
  • Søknaden sendes til e-post: trondelag@musikkorps.no

Søknadsfrist: 1. desember 2021