Konkurransen VIVO er ment å inspirere korpsene til aktivitet og arbeid med omdømmebygging. Konkurransen er for skolekorps, generasjonskorps, voksenkorps og drillkorps. Korpset filmer en musikkvideo som sendes til NMF. Korps kan også samarbeide om det er det som skal til for at man kan sende inn innslag. Det blir premier til vinnerkorpsene!

 Vivo! Friskt – Livlig – Levende!

Felles gode mål å jobbe mot, fører til at medlemmene opplever mestring, blir bedre og har det kjekt sammen. Resultatet kan benyttes i arbeid med omdømmebygging og rekruttering til korps.

Lag gjerne filmen ute i korpsets lokalmiljø om det er mulig!

To klasser

  • Skolekorps/generasjonskorps/drillkorps
  • Voksenkorps/drillkorps

Kriterier

Korpset spiller inn et selvvalgt stykke/koreografi (drill) som filmes med varighet inntil 4 minutter. Hvert korps kan sende inn ett bidrag.

I innslaget skal korpset legge vekt på:

  • Utstråling
  • Samspill
  • Innlevelse
  • Energi
  • Visuell helhet
  • Spille-/drilleglede

Innslaget kan om mulig spilles inn med medlemmene samlet fysisk, eventuelt i små grupper, og i henhold til gjeldende smittevernregler. Om fysisk samling ikke er mulig, er opptak gjort med digitale løsninger også lov.

Det er ingen krav til avansert filming. Benytt ressursene dere har i korpset.

Påmeldingsfrist til konkurransen: lørdag 1.05
Bidragene må være innsendt innen: mandag 31.05

Bedømming

Korpsene blir bedømt regionvis. Juryen vil ha musikk- og drillfaglig kompetanse. To innslag fra hver region vil komme videre til en nasjonal finale. Vinneren nasjonalt avgjøres ved avstemming, hvor alle kan stemme en gang per dag.

Finalistene er klare mandag 7. juni og avstemmingen vil foregå fra mandag 7. juni – fredag 11. juni. Nasjonale vinnere annonseres fredag 11.juni.

Korpset sørger selv for tillatelse til publisering fra de som er med på filmen. Korpset må også hente inn samtykke slik at korpset og NMF kan dele filmen i fremtiden. 

Dette er ikke en erstatning for Norgesmesterskapet, men en uhøytidelig konkurranse for at korpsene skal gjøre noe morsomt sammen før ferien. I bedømmingen blir det tatt hensyn til at smittevernreglene overholdes og juryen er klar over at korpsene har ulike øvingsmuligheter.

Ved spørsmål, ta kontakt med: vivo@musikkorps.no
Du får e-post med informasjon om opplastning av bidrag når påmeldingsfristen er ute.

Her ser du fjorårets vinnere: Marienlyst Skoles Musikkorps, Uranienborg skolekorps og Kjelsås skoles musikkorps og Tveit Union Musikkorps.

PÅMELDING: