Det finnes mye kompetanse i NMFs organisasjon som korps kan benytte seg av. I hver region er det en musikkonsulent, korps har tilgang til veiledere som er med på å gjøre korps bedre gjennom korpsbyggerprosjektet.

Medlemmene kan melde seg på sommerkurs, konkurranser, bli med på andre kurs og få opplæring på ulike områder. NMF leverer kompetanse, blant annet gjennom dirigentutvikling som er et satsingsområde i Handlingsplanen 2014-2018. NMF har vært en viktig bidragsyter i utviklinga av dirigentstudier lagt til høyre utdanning i Stavanger, Oslo og Ingesund i Sverige.