Midlene kan blant annet brukes på 

  • Rekrutteringsaktiviteter
  • Redusere kontingenten, dirigent- og instruksjonskostnader
  • Leie av øvingslokaler
  • Gjennomføring av konserter, kurs, seminarer, konkurranser eller reise
  • Nødvendig utstyr eller samarbeidsprosjekter.

Søknadsfristen er 31. januar 2024

Det er norsk musikkråd som administrerer ekstratilskuddet. Les mer her om tilskuddet her.

Fyll ut søknadsskjema på stotteordninger.no.

Spørsmål? Kontakt Norsk musikkråd på tilskudd@musikk.no