Her er resultatene fra Trøndersk Mesterskap 2017

Resultatliste – TM for skolekorps 2017
Resultatliste – TM for amatørkorps 2017
Resultatliste – TM for aspirant – juniorkorps 2017

Trøndersk Mesterskap arrangeres som en konsertkonkurranse. Det innebærer at hvert korps spiller et fritt valgt program. Lengden på programmet varierer mellom divisjonene. Vi arrangerer også en mønstring for aspirant og juniorkorpsene. Det skjer i Kammersalen. I tillegg er det aspirantfabrikk på Royal Garden.

Se hva som ble spilt, Her er programmet.