Talentsatsingen Dirigentløftet er en felles satsing for å ruste opp landet som en dirigentnasjon. Musikklivet i Norge er invitert til denne historiske satsingen der målet er å heve nivå, kompetanse, status, stimulere til kunnskapsdeling og bidra til karrieremuligheter for Norges dirigenter.

Felles mobilisering

Satsingen omfatter en rekke ulike program og tilbud på alle nivå. Dirigentløftet skal bidra til felles mobilisering i samarbeid med det frivillige musikkliv, kulturskoler, musikklinjer på videregående skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og profesjonelle ensembler og orkestre.

NMF bidrar

Norges Musikkorps Forbund bidrar sterkt i satsingen. Musikkonsulent Birgitte Grong presenterer breddedelen i Dirigentløftet under lanseringen.

– NMF har de siste årene hatt spesielt fokus på dirigentutvikling. I satsingen bidrar vi med vår erfaring og kompetanse. Vi er med i arbeidsgruppa for Ung dirigent og hovedsakelig breddesatsinger for øvrig. Her har vi mye å bidra med samt mye å lære av andre organisasjoner innen kor og orkester. Vi jobber nå konkret med felles fagplan for Ung dirigent med støttedokumenter i pedagogikk og partiturforståelse. Ellers vekker f.eks NMFs metode «Alle dirigerer» manges nysgjerrighet. «Alle dirigerer» handler om å la dirigering bli en naturlig del av øvelsen også for musikantene helt fra dag én i korpset.

Se videoer Kunnskap på film: Alle dirigerer  Og: Metoder og aktiviteter

Hvorfor er dette viktig?

– I NMF er vår viktigste oppgave å styrke det enkelte medlemskorpset. I korpsene er dirigenten en avgjørende ressursperson. Gjennom denne satsingen får vi mulighet til å styrke vår kompetanse og drive med nyskaping og utvikling gjennom samarbeid med andre organisasjoner. Gode tilbud og fagkunnskap skal komme dirigentene og dermed korpsene til gode.

Vi får mulighet til å styrke vår kompetanse og drive med nyskaping og utvikling gjennom samarbeid med andre organisasjoner

– Hvilke karrieremuligheter vil dette gi dirigenter i korps?

– Det vil gi muligheter til faglig påfyll for alle uansett nivå samtidig som program som Maestra, Dirigentforum og Opptakt vil være til stor hjelp med å skape kontakt med mellom dirigenter og arbeidslivet.

Birgitte Grong er musikkonsulent i NMF, både i NMF Sør og nasjonalt

Birgitte Grong er musikkonsulent i NMF.


– Er dette bare for nybegynnere/talent?

– Satsingen gjelder i hovedsak barn og unge, men i den sammenhengen er de som jobber med barn og unge veldig viktige og dermed grunnpilaren i satsingens pyramide. Det er viktige at barn og unge får kvalitetsfylt undervisning. På den måten kan vi få en solid bredde som gir et større grunnlag for å få dyktige på toppen.

Tror du dette vil heve standarden i våre korps?

– Helt klart! Satsingen er satt til å holde på i 10 år. Med solid støtte og innsats fra Sparebankstiftelsen Dextra og god ledelse av satsingen fra Talent Norge vil det uten tvil gi rom for at organisasjonene som samarbeider i satsingen kan realisere behovene man ser at trengs.

Dirigentløftet vil ha sin egen nettside der det samles mye fagkunnskap og kurs for dirigenter: Dirigentloftet.no

Flere foredragsholdere

I tillegg til Birgitte Grong i NMF åpner avdelingsdirektør i Sparebankstiftelsen DNB, Anders Bjørnsen seansen med å fortelle om visjonen for Dirigentløftet.
Morten Wensberg som var initiativtaker til Dirigentuka i Stavanger er faglig rådsleder i Dirigentløftet og skal si noen ord om det faglige innholdet i eliteprogrammet. Ellers kommer Jasper Parrot i HarrisonParrot som har et internasjonalt blikk på Dirigentløftet. Han har i 50 år ledet et av verdens aller største artistmanagements.

Dirigentløftet er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Les: TalentNorge: Lansering av Dirigentløftet