Maestra er et program rettet mot yngre kvinnelige korpsdirigenter. Målet er å etablere flere kvinner som dirigenter for de fremste voksenkorpsene i Norge, enten i fast engasjement eller som gjestedirigenter.

Som deltager i Maestra programmet får du muligheten til å jobbe med noen av de beste korpsene i landet. Hovedmentor i Maestra er den anerkjent norske dirigenten Bjørn Sagstad.

Dirigenten tilknyttet programmet har fullt musikalsk og kunstnerisk ansvar for produksjonene. For øvrig inneholder programmet et par fysiske samlinger samt videomøter mellom produksjonene.

Opptak

For å komme med i programmet må du sende inn:

  • Videoopptak av deg selv som dirigent, spilletid inntil maks ti minutter. Opptaket skal være en kombinasjon av noe prøve og utdrag av konsert/gjennomspilling, og du må være filmet forfra. Opptaket leveres som fil på Dropbox el.l.
  • CV, som forteller noe om utdanningsnivå og tidligere dirigenterfaring
  • Kort tekst om motivasjon for å delta i programmet. Maks 1 A4-side.

Det blir gjennomført prøvedirigering.
Repertoar for prøvedirigering:
Aladdin Op. 34, 1.og 2. sats, Carl Nielsen, arr. Johan de Meij. Amstel Music
Hjalarljod, Eivind Groven, arr. Knut Askvik. Norsk Musikforlag (musikkforlagene.no) 

NMF dekker reiseutgifter i forbindelse med prøvedirigering.

Les: Guro Haugli, ungt talent tar over dirigentrolla

Betingelser for opptak

  • Sammen med melding med tilbud om plass vil det følge med en detaljert plan for opplegget.
  • Programmet vil dekke alle kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlinger og konsertproduksjoner. Det vil ikke bli utbetalt lønn eller honorar.

Viktige datoer

Søknadsfrist: 15. april 2019

Prøvedirigering med Vestre Aker Musikkorps: 14. mai 2019

Tilbud om plass: innen 31. mai 2019

Svarfrist for å ta imot tilbud: 15. juni 2019

Søknad sendes til:

NMF v/musikksjef Rune Hannisdal

Programmet er finansiert med støtte fra Dextra Musica, Sparebankstiftelsen DNB.