Maestra er et program rettet mot yngre kvinnelige korpsdirigenter. Målet er å etablere flere kvinner som dirigenter for de fremste voksenkorpsene i Norge, enten i fast engasjement eller som gjestedirigenter.

Noen av de fremste musikkorpsene i Norge, stiller produksjoner til rådighet.

Dirigentene tilknyttet programmet har fullt musikalsk og kunstnerisk ansvar for produksjonene. Profilerte dirigenter vil fungere som mentorer i programmet. For øvrig inneholder programmet et par fysiske samlinger samt videomøter mellom produksjonene.

Følgende musikkorps inngår i programmet:

  • Lillestrøm Musikkorps
  • Manger Musikklag
  • Musikkforeningen Nidarholm, Trondheim
  • Sarpsborg Janitsjarkorps

Konkrete produksjonsperioder er i tidsrommet høsten 2018 og fram til juletider 2019.

Opptak

For å komme med i programmet må du sende inn:

  • Videoopptak av deg selv som dirigent, spilletid inntil maks ti minutter. Opptaket skal være en kombinasjon av noe prøve og utdrag av konsert/gjennomspilling, og du må være filmet forfra. Opptaket leveres som fil på Dropbox el.l.
  • CV, som forteller noe om utdanningsnivå og tidligere dirigenterfaring
  • Kort tekst om motivasjon for å delta i programmet. Maks 1 A4-side.

Det blir gjennomført prøvedirigering. Repertoar til prøvedirigering er:

  • Percy Grainger: Lincolnshire Posy, sats 1, 2, 6.

Alle tre satser skal forberedes. NMF dekker reiseutgifter i forbindelse med prøvedirigering.

Betingelser for opptak

  • Sammen med melding med tilbud om plass vil det følge med en detaljert plan for opplegget.
  • Programmet vil dekke alle kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlinger og konsertproduksjoner. Det vil ikke bli utbetalt lønn eller honorar.

Viktige datoer

Søknadsfrist: 25. mai

Prøvedirigering: Tid og sted kommer!

Svarfrist for å ta imot tilbud: 25. juni

Søknad sendes til:

NMF v/musikksjef Rune Hannisdal

Programmet er finansiert med støtte fra Dextra Musica, Sparebankstiftelsen.