«Min drøm er å kunne bruke musikken som internasjonalt språk, til å bli kjent med og samle kulturer, og skape internasjonale musikalske forhold. Jeg vil lære hvordan musikken kan brukes annerledes enn det jeg selv er vant med.» skrev Sigurd i sin søknad til Drømmestipendet.

Det var tubalærer Astri Karoline Ellann som oppfordret Sigurd til å søke. Hun har vært hans lærer i hovedinstrument siden han startet på musikklinja i 2017.

Interessen og forståelsen for at musikk kan brukes til mer enn underholdning, kom mens Sigurd var elev på ungdomsskolen. Gjennom kulturskolen i Kongsberg fikk han delta i prosjektet Vaffel og Falafel. Prosjektet var et samarbeid mellom asylmottaket og kulturskolen, hvor kulturskoleelever og unge voksne fra asylmottaket møttes og spilte musikk sammen. Dette omtaler han som det viktigste prosjektet han har vært med i.

– Vi hadde ikke noe kjennskap til hverandre før den dagen. Men musikken er såpass intuitiv for mange, det er en måte å kommunisere på.

«Gjennom musikken har jeg et håp om at man lettere kan lære andre kulturer å kjenne. Musikk er et verktøy som kan brukes for å opplyse om andre typer mennesker, og minke intoleranse og fremmedfrykt.»

Sigurd har et halvt år igjen på videregående. Planen fremover er ett år i Garden, før det blir videre musikkstudier, gjerne i utlandet.

– Ved å reise ut for å lære om andre musikkulturer, kan jeg fungere som en brobygger. Ved å kjenne kulturen og lære den videre, vil det bidra til å knytte mennesker sammen.

Sigurd har også deltatt på samspillhelger, i regi av NMF Øst. Her har de fått besøk av sørafrikanske PULSE-deltakere, som har en ganske annen tilnærming til musikken enn den Sigurd kjenner til fra korpset.

– Etter en hel dag med notelesing, er det bort med notestativ og stoler. Da skal det danses, synges og lages musikk av helt andre ting enn hva vi tenker på å bruke som instrumenter. Å lære hvordan andre spiller sin musikk, er en fin måte å lære metoder man selv kan bruke.

Jeg har fått høre at på grunn av meg ønsker flere å fortsette i korpset til de går av for aldersgrensen.

– Det er gøy å høre at jeg kan inspirere dem til å fortsette med musikk, ikke bare ved å være en god musiker, men også ved å være en god venn.

 

Stor ressurs for skolekorpset

I dag er Sigurd musikant i Regionkorpset Øst (RØST) og Kongsgårdmoen skolekorps. Han er også deltaker i programmet Unge Talenter ved Barratt Due. Musikken tar opp mesteparten av Sigurds hverdag og han har alltid likt å få delta i ulike prosjekt.

– Hvis jeg er litt lei av å øve en dag, er det alltid noe annet jeg kan gjøre. Øve gehør, komponere litt…

Sigurds interesse for korps kom tidlig på barneskolen. Det var mange i klassen som spilte i skolekorpset og som niåring startet Sigurd på kornett. De var en gjeng på 5-6 stykker fra klassen som spilte i korpset, og etter de to første årene som aspirant og i juniorkorpset, husker Sigurd at det var stas å få begynne i hovedkorpset.

Kongsgårdmoen skolekorps har alltid vært et lite korps, med rundt 10 musikanter i hovedkorpset. Det har ført til et godt samhold i korpset, hvor alle blir sett og hver enkelt musiker er viktig. I dag er Sigurd den eldste i korpset og den eneste igjen i sitt kull.

– Kongsgårdmoen skolekorps er mitt korps. Det er skolekorpset som har gjort meg til den musikeren jeg er i dag, sier Sigurd, som legger til at korpsets motto er «Det lille korpset med det store hjertet».

En talentfull musiker som Sigurd er en stor ressurs for et lite skolekorps. At han blir satt pris på av dirigent og medmusikanter, bidrar til at Sigurd er lojal mot skolekorpset sitt.

– Dirigent Ulf Kittelsen har gjort det tydelig at det jeg gjør har en verdi, både musikalsk og sosialt.

 

Være en inspirasjon for andre

Til tross for sin unge alder, har Sigurd allerede en imponerende CV. At dette er noe som inspirerer de yngre musikantene i skolekorpset, betyr mye for Sigurd.

– Jeg har fått høre at på grunn av meg ønsker flere å fortsette i korpset til de går av for aldersgrensen. Det er gøy å høre at jeg kan inspirere dem til å fortsette med musikk, ikke bare ved å være en god musiker, meg også ved å være en god venn.

Og Sigurd vet hvor viktig det er med gode rollemodeller i lokalmiljøet. Selv trekker han frem både nåværende og tidligere spillelærere som musikalske forbilder.

– Det er veldig mange på Kongsberg som kunne vært verdt å nevne. Alt fra dirigenter i korps til lærere på skolen og i kulturskolen, som alle har vist meg at det jeg gjør er viktig og at jeg kan bli det jeg ønsker å bli.