– Langhus Skolekorps ser på deltagelse i Distriktmesterskapet som en viktig musikalsk milepæl for korpset. Både Hoved- og Juniorkorpset skal delta, da det er flott med felles mål for begge, forklarer leder Ole B. Dahlum.
– Vi legger deltakelsen inn som hovedaktivitet i første del av året, der andre aktiviteter må støtte opp under dette målet. Dette gjelder selvfølgelig både for samspill og enetimer, understreker han.

Mer om Distriktmesterskapene

Korpslederen forteller om en engasjert gjeng.
– Vi har en flott gjeng med musikanter, der rundt 10 stykker var med på ulike sommerkurs i 2015. Da blir det naturlig at korpset også må ha musikalske mål når våre musikanter har det, mener han.

2016 er jubileumsår for Langhus Skolekorps, og i disse dager legges de siste puslespillbrikkene i jubileumsfeiringen:
– Det blir både jubileumstur og annen feiring, lover Dahlum.

Vi ønsker lykke til med både jubileum og mesterskap!