– Dette er en helt fantastisk tildeling, og vil gi korps i det aktuelle området mange nye muligheter til å styrke samholdet i korpset og skape positiv oppmerksomhet rundt korpsene i nærmiljøet, og samtidig sikre et hyggelig tilskudd i korpskassa, jubler daglig leder i NMF Øst Thor Olav Fjellhøi.

– Vi er glade for at Gjensidigestiftelsen gir oss anerkjennelse og ser hva vi holder på med. Midlene vi får går rett tilbake til korpskassene. De kommunale og regionale tilskuddene til korpsene er lave, og derfor er det veldig kjærkomment med et bidrag i denne størrelsesordenen, sier han til Romerikes Blad.

Prosjektet er en videreutvikling av prosjektet som gikk i området Asker/Bærum/Follo i 2016.
Les mer om det her

Hvem kan søke?
De tildelte midlene er gitt av Gjensidigestiftelsens valgkrets Romerike, og det er således korps i dette området (dvs kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Aurskog-Høland) som er aktuelle for tildelingen. Alle korpstyper kan selvfølgelig søke!

– Vi håper at dette blir et skikkelig positivt løft for korpsene. Dette er et prosjekt som forhåpentligvis kan løfte jubileumsåret 2018 enda et hakk, smiler Fjellhøi.

Romerikes Blad var med på utdelingen

Hva er «Korps på friluftstur»?
Gjennom prosjektet «Korps på friluftstur» kan korpsene på Romerike søke om å få midler til lokale turtiltak. Administrasjonen behandler søknadene, etter prosessen skissert under. Mer detaljer rundt vilkårene kommer på musikkorps.no snart, men ett sentralt vilkår er at minst én av turene skal være basert på samarbeid med institusjoner eller organisasjoner for eldre.

– Tankegangen er at korpsene skal ha turer enten i skog og mark eller i bybildet i parker eller andre grøntområder hvor det er naturlig å gå på tur. Vi har hatt lignende prosjekter andre steder i regionen tidligere, og det manglet ikke på kreativitet blant korpsene. Noen tok med seg instrument og gikk ut i marka og spilte for folk på tur, mens andre spilte på idrettsarrangementer, mens andre igjen holdt konsert på en fjelltopp, sier Fjellhøi.

Han oppfordrer korpsene til å mobilisere alle kreative kreftene fremover!

Stor jubel hos Lillestrøm Skolekorps. Tildelingen ble offentliggjort på deres øving 9. januar.