Gjennom prosjektet, finansiert med midler fra Gjensidigestifelsens valgkrets Romerike, har 28 korps spilt tre friluftskonserter hver i løpet av perioden 1. april til 1. oktober.

Vestsiden Musikkorps inviterte til «En sommerkveld i skauen» ved Nes Ski-anlegg. Her ble det en god blanding av korpsmusikk, lokalhistorie, tur og kos. Foto: Vestsiden Musikkorps

Konsertene har foregått ute i det fri, både i byen og i skogen. I tillegg har det ligget en forutsetning om at minst én av konsertene skulle organiseres for eldre på institusjoner. Mange nye samarbeid har blitt til og man har fått møte korps der man vanligvis ikke forventer dem.

Det ble en hyggelig start på Musikkorpsenes År

Profileringsprisen

Flere korps har lagt ned en stor innstas for å nå ut til mange med sine konserter, både gjennom samarbeid med andre og gjennom god profilering, men noen korps ble virkelig synlige.

NMF Øst har kåret profileringsprisen og den går til Hakadal Skolekorps. Dette begrunnes i at Hakadal Skolekorps har gjort et godt arbeid med profilering på alle sine tre friluftsturer, i tillegg til at de har nådd ut til veldig på mange på alle turene. De har vært aktive på sosiale media, kommet med på samarbeidspartnernes profileringsplattformer og har fått plass i lokalavisene i området.

June Bull, leder i Hakadal Skolekorps, ble veldig glad da vi ringte og gav den hyggelig beskjeden. Hun forteller:
– Prosjektet har ført engasjement blant både barn og foreldre og korpset har blitt synlig i nærmiljøet på en annen måte enn tidligere. Korpset ser at det er fullt mulig å fremføre konserter utenom det vanlige, både arenamessig og med tanke på repertoar. Med dette prosjektet og alt engasjement har vi fått inn mange nye aspiranter, og gøy var det også.

NMF Øst gratulerer Hakadal Skolekorps med profileringsprisen og flott innstas! De mottar 5000,- i tillegg til de 60.000,- som alle deltakerkorpsene får.

Gjennom prosjektet «Korps på friluftstur», støttet av Gjensidigstiftelsens valgkrets Romerike, har 84 turer og konserter blitt gjennomført. Her er Nannestad Janitsjar på tur, på Vikkelihytta på Nordåsen i Nannestad. Foto: Nannestad Janitsjar