I år var nær 400 samlet til konferanse på Hell. Programmet på Ungdomskonferansen var lagt på ungdommens premisser og det var mye bruk av digitale verktøy.

Hellsymposiene hadde mye godt innhold og fellesforedragene var treffende og effektive. Organiseringa av de ulike foredragene ble gjennomført på en svært god måte.

Det ble også produsert en film som er under bearbeiding. (Vil komme på nett etterhvert)

Under finner du foredragene fra Hellsymposiene og Ungdomskonferansen i Powerpoint og PDF.