Vi spurte flere korps som har lyktes med rekrutteringen: Hva er det viktigste grepet for å lykkes med rekrutteringen, og hva opplever dere som viktigste suksesskriterium i deres korps?

– Vi benytter enhver anledning til å vise frem korpset på skolen og har et fantastisk samarbeid med skolen. Lilleaker skolekorps rekrutterer kun fra Lilleaker skole, en skole med totalt 380 elever, så korpset er godt kjent, forteller korpsets leder Kristin Helene Svanqvist. Hun mener det er en styrke å være en så sentral del av lokalmiljøet.

– Lilleaker er nærmest som en egen liten bygd, og korpset står som arrangør av viktige sosiale sammenkomster som loppemarked og 17. mai-arrangementer, og bidrar selvfølgelig aktivt på skolearrangementer. I tillegg prøver vi å være synlige i nærmiljøet ved å delta på musikkfestivaler, kirkekonserter og ved selv å ha flere konserter der vi aktivt inviterer publikum utover korpsfamiliene, forteller hun.

«Hva er planen»? I forrige uke skrev vi om korpsenes rekrutteringsplaner i oppstartsfasen etter sommeren. Les saken her

Korps-ambassadører

Også Kampen Skoles musikkorps mener det er viktig å være sentrale i nærmiljøet.
– Vi bygger på entusiasmen som skapes rundt 17. mai, når korpset har aller mest momentum for å vise frem hvor morsomt det er å spille i korps. Det tror vi hjelper i rekrutteringen, forteller Jan-Erik Carlsen som leder korpset, og påpeker viktigheten av synlighet i løpet av skoleåret.

– Vi tror det er viktig å ha synlige tradisjoner og markeringer som snakkes om rundt på skolen, slik at korpset får ambassadører i alle klassene på skolen. I en av klassene på Kampen skole er det 10 stykker som spiller i korpset! Dette blir en veldig sammensveiset gjeng som holder hverandre i gang, og gir gode smitteeffekter og et sterkt korpsmiljø, mener han.

For Asker skolekorps er stolthet et sentralt ord.
– For oss er det viktigste grepet å bygge stolthet innad i korpset. Det nytter ikke å selge en vare du ikke har tro på selv, forteller korpsets leder Hanne Rennemo.

– Stolte musikanter som snakker om hvor gøy det er med korps er vår viktigste verdi og beste rekrutteringsverktøy. Ikke minst fordi det gir stolte foreldre som ser hvor bra barna har det, smiler hun.

Kalenderen betyr noe

Tranby Skolekorps og leder Jørgen Rønningen mener det er viktig å rekruttere på rette tidspunkt.

– Min mening er at det absolutt viktigste grepet vi har gjort, og vil gjenta, er at vi rekrutterer på et tidspunkt når foreldre og barn er fulladede og motiverte etter ferietid. Ved skolestart er det utrolig mye positivitet å spore, forteller han, og påpeker:

– Det er det jo også på vårparten, men da kjemper vi om folks oppmerksomhet og fokus som allerede er bunnet opp i alle slags avslutninger og ferdigstillelser før sommerferien starter. I tillegg er mai-måned full av fridager, så tiden er knapp.

Inkludering fra første stund

Også Romerike Drill rekrutterer på høsten, og løfter frem inkludering som et viktig premiss:

– Vi er åpne og ønsker alle velkommen, og inkluderer fra første stund med informasjon og dialog med foresatte, forteller Mari Gulstuen. Hun vet hvor viktig det siste er:

– Vi er jo et styre sammensatt av foresatte i klubben og vi har selv oppigjennom åra gjort oss en del erfaringer rundt hvordan vi ønsker å bli møtt og inkludert fra første stund, nikker hun.

Det finnes selvfølgelig ikke én universell god løsning for alle korps, men noen faktorer er alltid viktige.

NMFs tips og råd rundt rekruttering

Jar skoles musikkorps samarbeider musikalsk med Grav og Lysaker skolekorps, og det er i seg selv en viktig suksessfaktor, mener korpsets leder Ragnhild Borchgrevink.
– Vi har felles pedagoger og kan kjøre det samme rekrutteringsopplegget på tre skoler. Det enkle opplegget er veldig vellykket når dirigentene er så drevne, og flinke til å kommunisere med barna, smiler hun.

Alt henger sammen – bygg korps!

Kristin K Filtvedt fra Hasle skolekorps får siste ord i denne runden. Hun er krystallklar:
– Alt henger sammen. Det nytter ikke med en god plan for rekruttering om ikke ting fungerer lenger opp i systemet, påpeker hun og forklarer korpsets holdning:

– Styret skiftes som alle steder ut, men grunnprinsippene og styringsredskapene forandres ikke. Styret og musikkfaglig ansvarlig har et godt samarbeid og vi jobber sammen mot et felles mål. Korpset har et overordnet mål om å gi best mulig undervisning til våre musikanter, og samtidig bygge et sosialt, trygt og godt nettverk, noe som er nedfelt i korpsets strategidokument.

– Det vi mener å si med dette er at det å få til en god rekruttering er avhengig av et godt fungerende korps i alle ledd. Det gir forutsigbarhet, og gjør det også lettere for nye styremedlemmer å komme inn i styret, avslutter Filtvedt.