Prosjektet er i dag et valgfag i voksenopplæringen, hvor medlemmene har meldt seg på og selv fått velge instrument. Nå har de øvelse hver onsdag i skoletiden, men målet er at deltakerne skal begynne i korpset i sitt nærmiljø så tidlig som mulig. Fram til den tid er det organisert besøk hos korpsene og det er også kommet i gang med en fadderordning. Dette skal bidra til å skape vennskapsbånd og gi deltakerne en god inngang til korpset.

Korps er en fantastisk arena for å få kunnskap om det norske samfunnet. Her lærer man om medvirkning, medbestemmelse, demokrati, dugnad og felles ansvar.

Rådgiver på Voksenopplæringen i Skien, Benedicte Bosrup, tok initiativ til prosjektet. Hun er selv korpsmusiker og hun så at flere av elevene trengte en sosial arene utenom skolen. I tillegg er dette en uoppdaget rekrutteringskilde for de lokale korpsene.
– Medlemmene synes det er kjempegøy. Det er mye god psykisk helse i å spille et instrument og vi ser at elevene våre blomstrer i disse timene, sier Bosrup.

– Korps er en fantastisk arena for å få kunnskap om det norske samfunnet. Her lærer man om medvirkning, medbestemmelse, demokrati, dugnad og felles ansvar, sier Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder i NMF Sør. Han forteller at prosjektet kom som et initiativ fra Skien kommune og er finansiert av IMDi-midler. NMF går inn i dette prosjektet fordi vi ønsker å skap en modell som er lett overførbart til andre kommuner. Birgitte Grong er nasjonal musikkonsulent i NMF og har vært involvert i prosjektet siden oppstarten. Hun forteller at dette prosjektet skal komme til glede for det enkelte medlemskorpset, og at deltakerne i prosjektet skal bli varige medlemmer av korpsene.

Første offentlige opptreden

Damae Jongkind er ansatt via Skien kulturskole i 20 % stilling som dirigent. Jongkind har hovedansvaret for undervisningen og får hjelp av ansatte ved Voksenopplæringen. Korpsene i Skien bidrar også mye til prosjektet. De stiller med alt fra utlån av instrument, til representanter i arbeidsgruppen og med frivillige som hjelper til med undervisningen.

Onsdag 6. november hadde voksenopplæringskorpset sin første offentlige opptreden. Da hadde de spilt sammen i omtrent fire uker. Sammen med elever fra barneskoler i byen opptrådte voksenopplæringskorpset under forestillingen MIKS i Ibsenhuset i Skien. MIKS, som står for mangfold, inkludering, kultur og samhold, er et nystartet inkluderingsprosjekt i regi av kulturskolen. NMFs PULSE-deltakere har bidratt som instruktører i forkant av forestillingen. For mange av musikantene var dette første gang de sto på en scene. For mange ble det en opplevelse for livet og korpset strålte av energi, spilleglede og stolthet.

Ønsker å spre tilbudet til resten av landet

Målet med prosjektet er å gi innvandrere en vei inn i det norske samfunnet gjennom en aktivitet som kan gi varig tilknytning og inkludering. Ved å øke kunnskap om det norske samfunnet og norske kulturtradisjoner vil prosjektet bidra til å styrke kvalifisering til arbeid eller utdanning blant innvandrere.

NMF ønsker å spre prosjektet videre til andre deler av landet og vi inviterer til delingskonferanse i Skien, 5. februar 2020. Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kan du ta kontakt med birgitte@musikkorps.no