Søndag var gjenstand for behandling av vedtekter, strategiplan, kontingent og budsjett. I tillegg vedtok landsmøtet to uttalelser. Den første omhandler NMFs syn på Forsvarets Musikk, og er en oppfølging av uttalelsen fra landsmøtet i 2018.

Uttalelse om Forsvarets Musikk:

«Norges Musikkorps Forbund oppfordrer Stortinget til å sikre den profesjonelle delen av norsk korpsbevegelse forutsigbare, robuste og langsiktige levevilkår, til glede for kommende generasjoner. Det må settes en endelig stopper for å bygge ned kulturinstitusjonen Forsvarets Musikk.»

Langversjonen: Uttalelse Ja til profesjonelle musikkorps i hele Norge!

Uttalelse om pandemi

Norges Musikkorps Forbund (NMF) vil i kommende landsmøteperiode ha et særlig fokus på å bidra til å styrke det enkelte medlemskorps slik at det enkelte korps og korpsbevegelsen samlet sett kommer gjennom pandemien både sterkere og mer samlet. NMF skal:

  • I samarbeid med Norsk musikkråd ha løpende kontakt med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i den hensikt å ha oppdatert kunnskap om smittevern. Null-visjon for smitte ved konserter og arrangementer skal være førende.
  • Ha løpende kontakt med Kulturdepartementet og politiske partier i den hensikt å gi oppdatert informasjon om korpsbevegelsens hverdag, behov for økonomiske tiltak, videreutvikling av smittevernveileder og utfordringer i en korpshverdag.
  • Bidra til at det enkelte medlemskorps skal kunne utøve sin aktivitet innen musikk og drill innen trygge og forsvarlige rammer; herunder utarbeide en veileder for samarbeid mellom korps, kommune og kulturskole.
  • Bidra til at øvingslokaler er tilgjengelige under musikkfaglige, drillfaglige og smittevernfaglige rammer.
  • Bidra til å gjøre korpsene trygge på at konserter og arrangementer kan gjennomføres innen gitte retningslinjer
  • Bidra til arrangementer, initiativ og samskaping som styrker kulturens betydning i kommunen, og som gir innbyggere i et lokalsamfunn en positiv hverdag.
  • Utvikle lavterskel konsepter og konkurranser som forenkler korpshverdagen.
  • Utvikle rekrutteringsveileder og -opplegg som bidrar til trygg rekruttering og at medlemmer fortsetter å spille i korps.

Langversjonen: Uttalelse Til tross for pandemi – korps, vårt bidrag til samfunnet

Lørdagen ble valget gjennomført og president Rita Hirsum Lystad ble gjenvalgt.  Les mer om valget her.

Du kan også  se et intervju med Rita i forkant av landsmøtet.

Hele landsmøtet kan du se om igjen her:

DAG 1

DAG 2