Regionen var særlig ute etter tiltak med fokus på rekruttering og beholde medlemmer i ungdomsalderen, samt gode samarbeidstiltak.

– Vi mottok flere knalllgode søknader, som vitner om mange gode ideer og tiltak blant korpsene. Vi er kjempeglade for at vi kunne støtte noen av dem, forteller daglig leder i NMF Øst, Thor Olav Fjellhøi.

Etter en solid vurdering ble tre korps trukket ut, og tildelt støtte. Vi vil i denne serien presentere de tre mottakerkorpsene, og deres tiltak – til inspirasjon og nytte.

Del 1: Bakgrunn og Initiativet
Del 2: Mottakelsen og gjennomføring
Del 3: Erfaringer og veien videre

Lier og Drammen Ungdomskorps (LDUK) var en av de første søkerkorpsene. Korpset er ganske nyopprettet, og dekker området Buskerud/Akershus vest.

– Hovedmotivasjonen var å gi ungdom et tilbud til å spille korpsmusikk på et litt høyere nivå enn skolekorpsnivå, samt gi dem et korpsmiljø å utvikle seg i, både musikalsk og sosialt, forteller korpsets leder Karine Sandsbråten.

– Dette er et forsøk på å hindre at ungdommer legger instrumentet på hylla når de fyller 19 og går ut av skolekorpsene. Vi har satt vår øvre aldersgrense til 25 år, for da håper vi de fortsetter i ett av distriktets voksenkorps også etter skoletiden.

Ballen rullet
Sandsbråten avslører at korpset har vært påtenkt en stund:

– Prosessen startet da jeg søkte etter et ungdomskorps i distriktet hvor barna mine kunne starte. Etter et innlegg i en Facebook-gruppe kom jeg i kontakt med Ingvill Hafskjold som har sett behovet for et lokalt ungdomskorps i mange år, og da startet ballen å rulle, smiler hun. Det viste seg at flere hadde merket behovet.
– Flere korps-interesserte voksne fra Lier kom til, og plutselig hadde vi stiftet et korps. Vi startet med markedsføring, og besøkte skolekorpsene i distriktet for å fortelle om tilbudet.

Brasstilbud i Oslo

Oslofjord Brass var også et av søkerkorpsene som mottok støtte. Brassband, som holder til på Løren i Oslo, holder høyt regionalt og nasjonalt nivå.

– Vi inviterte ungdom fra korps i Stor-Oslo til å spille med oss. Prosjektet tar sikte på å holde ungdom i musikklivet gjennom en alder der mange strever med motivasjon, i møte med færre utfordringer og mangel på jevnaldrende musikere i eget korps, forteller korpsets leder Guro Skullerud. Hun forklarer tiltaket slik:

– Det finnes i dag få tiltak rettet direkte mot musikanter fra brassband på Østlandet, så vi ønsket å starte vårt eget.

Prøveprosjekter med voksne venner

Nedre Glomma Ungdomskorps (NGUK) var det siste korpset som ble tildelt stimuleringsmidler fra Ung Øst. Korpset fikk sin spede start for rundt to år siden, initiert av Astrid Helene Rådahl og Iren Engdal Fagerås. Korpsets Jon-Arne Häll forteller:

– Vi startet dette prosjektkorpset for å skape en arena for ungdom som trengte inspirasjon i en hverdag med relativt mange små skolekorps. Dette var også tenkt som en god bro over til voksenkorps-verden, derfor ble de to første prosjektene gjort i samarbeid med et par av områdets voksenkorps.

Etter de første prøveprosjektene startet gruppen en diskusjon om å få dette inn i en mer organisert form, og NGUK ble derfor registrert som en egen organisasjon. Så har det handlet om å forme det nye prosjektet og gi det innhold:

– De siste prosjekthelgene er gjort mer på egne ben, og har blant annet inkludert storband konsert med Ole Henrik Mohn Pettersen, forteller Häll.
– Det har også blitt jobbet konkret med å sikre en drift økonomisk, selv om dette drives så rimelig som mulig. I denne sammenheng kom tildelingen fra Ung Øst veldig beleilig for oss i styret, og vi takker for støtten, avslutter han.

 

I neste artikkel forteller korpsene om mottakelsen i miljøet.

Oslofjord Brass på scenen

Lier og Drammen UK øver