Per Einar Fon er NMFs fremste ekspert på korpsbygging.
Han bidro med gode råd og tilrettelegging og organisering.

Per Einar Fon vet hvor viktig det er at barn og ungdom har gode arenaer hvor de kan drive med både innendørs- og utendørsaktivitet. Foto: Kongsberglista