NMF har forsøkt ulike løsninger til forhåndskvalifisering i løpet av de siste årene. Først var det videokvalifisering i alle duett- og solistklasser, mens troppene fikk stille uansett. I år arrangerte vi en stor landsfestival i starten av sommerferien, og med tre hele dager (i tillegg to haller den første dagen), kunne alle prøve seg. Dette var et spesielt stort mesterskap på grunn av festivalen og grunnlovsjubileet, så det er nødvendig med en mer varig løsning.

Fra og med denne sesongen vil kvalifisering til NM korpsdrill foregå på de regionale mesterskapene i perioden januar-april. Korpsene melder først på sine startnummer i klasser uten krav til kvalifisering. Deretter får de en ny frist til å melde på startnummer i klassene med krav til kvalifisering.

Følgende regionale mesterskap kan man kvalifisere seg på:

 • Skjærgårdsdrill 24. – 25. januar 2015 i Horten (NMF Sør)
 • H/O-Mesterskapet i drill 31. januar – 1. februar 2015 i Gausdal utenfor Lillehammer (NMF Hedmark/Oppland)
 • Vinterpokalen 7. – 8. februar 2015 i Sveio utenfor Haugesund (NMF Rogaland og NMF Hordaland) 
 • Østlandsmesterskapet i drill 13. – 15. mars 2015 på Jessheim (NMF Øst)
 • Nordlysdrilliaden 21. – 22. mars 2015 i Harstad (NMF Nord-Norge)
 • Midtnorsk Mesterskap i drill 21. mars 2015 på Averøy (NMF Nordvest)
 • Trøndersk Mesterskap i drill 18. – 19. april 2015 på Stjørdal (NMF Trøndelag)

I tillegg kan man kvalifisere seg på konkurransen DRILL GRAND PRIX 27. februar – 1. mars 2015 på Lillehammer.

Viktig informasjon om kvalifiseringskonkurransene:

 • Man kan stille i så mange konkurranser man vil, med forbehold om at konkurransen ikke er fulltegnet. Se invitasjon fra den enkelte arrangør.
 • Det er klassene Solo 1 Baton og Drilldans solo i preteen, junior og senior man må kvalifisere seg til. Alle andre klasser og aldersinndelinger er åpne for alle.
 • Det er ingen kvotering i forhold til regional tilhørighet.
 • For å bli kvalifisert til NM Korpsdrill i Solo 1 Baton og Drilldans solo i preteen, junior og senior må man har oppnådd minst 70 poeng etter trekk ved en av konkurransene nevnt ovenfor. Poengsummen må være oppnådd i den klassen* man vil kvalifisere seg i.
 • Fra og med 1. september 2014 benyttes samme poengskala i alle klasser og divisjoner, det betyr at det spiller ingen rolle hvilken divisjon man stiller i, så lenge man oppnår poengkravet. Se skalaen nederst i denne nettsaken.
 • Deltakere som har kvalifisert seg og som ønsker å stille på NM, må selv sende inn påmelding der man viser til konkurransen man har stilt i, og det innen fristen gitt i NM-invitasjonen.
 • Det blir ikke innvilget noen dispensasjon i forhold til sykdom/skade e.l. Dersom man ikke får kvalifisert seg ved noen av de nevnte regionale mesterskapene, får man ikke stille i NM-finale. Trøndersk Mesterskap i drill er absolutt siste mulighet til å kvalifisere seg.

*Med klasse menes f.eks. Solo 1 Baton. Man må ha minst 70 poeng etter trekk i Solo 1 Baton, for å være kvalifisert i denne klassen. For å kvalifisere seg i Drilldans solo, må man ha oppnådd minst 70 poeng i nettopp Drilldans solo. Man kan ha stilt i enten Beginner, Intermediate eller Advanced, det har ingen innvirkning på poengsummen man får. På NM er det kun konkurranse i Advanced.

Poengskala i drillkonkurranse i NMF f.o.m. 1. september 2014:

Dommerne kan gi opptil 20 poeng pr inndeling i dommerskjema. Avhengig av teknisk kvalitet, innhold og oppbygging av koreografi og presentasjon, settes det poeng for utførelsen. Den totale poengsummen et startnummer får, kan bidra som veiledning for instruktør i forhold til valg av divisjon:

Advanced / 1. divisjon               70,0 – 100,0 poeng

Intermediate / 2. divisjon         50,0 – 75,0 poeng

Beginner / 3. divisjon                   0,0 –  60,0 poeng

Mange av dagens konkurranseklasser har ikke divisjonsinndeling. Da vil poengsummen gi en indikasjon på hvilket nivå man er på. Med trening og utvikling i positiv retning, vil man med den nye skalaen oppleve å øke i poeng fra år til år, og ikke lenger gå ned i poeng når man avanserer til en høyere divisjon.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med nasjonal drillkonsulent i NMF på ingridy@musikkorps.no.