Slik koronahverdagen ser ut nå før sommeren, planlegger vi en digital konkurranse som utgangspunkt, for det vet vi med sikkerhet at vi kan gjennomføre. Hvert enkelt korps kan lage til en flott konsert, gjerne invitere publikum, og kanskje et nabokorps og sende inn et opptak av dette som får bedømming av kvalifiserte dommere.

De aller fleste korps har hatt varierende øvingsmuligheter, men kanskje kan dette være et motiverende mål å som gjør det litt lettere å komme i gang med øving!

Skulle det nå være slik at alle kan møtes uten restriksjoner etter sommeren, skal vi ikke utelukke at det kan være mulig å få til en fysisk konkurranse.