– Det gøyeste er når vi spiller sammen, synger sammen og leker sammen.
Angelina (10) og Nelly (10) er med på VinterPULSE for første gang. Begge spiller i Ulriken janitsjar. Angelina spiller saksofon og Nelly spiller klarinett. Men det er også kjekt med nye venner fra andre skoler. Isabella R. (7) spiller klarinett i aspirantkorpset til Li og Flaktveit skolekorps. Hun er med på VinterPULSE for andre gang og alle jentene er enig i at det er fint å gjøre noe annet i vinterferien, mens mamma og pappa er på jobb.

 

VinterPULSE er tipp topp!

 

Nye venner på VinterPULSE: F.v.:Isabella R. Angelica og Nelly ble fort gode venner. Foto: NMF/Monika Heggem

Kontrollert kaos

VinterPULSE er gratis og åpent for alle barn i grunnskolealder. Deltakerne er i alderen 6 til 16 år, noen har bakgrunn fra korps, mens andre er helt uerfaren.
–  Dette er jo et kaosprosjekt, sier trommeinstruktør Svein Fjermestad.
Han jobber som lærer og instruktør i skolekorps.
–  Jeg synes det er fint med en møteplass for både de med og uten korpserfaring, men det krever en annen tilnærming fra oss instruktører.

 

Fjermestad er en av 30 voksne som er i sving under VinterPULSE. Syv instruktører, fire trivselsmedarbeidere og åtte praktikanter er til stede i Fana kulturhus hele uken. I tillegg er det Krydderdamene som står for maten, forteller Silvelin Havnevik. Krydderdamene er 11 innvandrerkvinner, og gjennom dette prosjektet får de språk- og arbeidspraksis.

 

Deltakerne kommer fra 32 ulike skoler i Bergensområdet og 12 av barna kommer som den eneste fra sin skole. Da kan trivselsteamet være gode å ha.
–  Vi passer på at alle blir inkludert, trøster når det trengs og skaper god stemning, sier Roza S. Bawan.

 

Steffen Granly trekker frem viktigheten av trygge rammer og at samholdet ofte skapes i pausene.
–  Det er samholdet som fører til at det ferdige produktet blir bra.

Også praktikantene har en viktig rolle. De deltar i leken i pausene og er et mellomledd mellom barna og de voksne.
–  De er fantastiske rollemodeller, sier Havnevik.

 

Praktikantene får også nyttig erfaring. Ingvild Tandberg Odsæter (19) går siste året på videregående skole og spiller baryton i Smørås Skolemusikk.
–  Vi har hatt samlinger med NMF, PULSE-teamet og praktikantene i Oslo i forkant, hvor vi blant annet lærte om konflikthåndtering og motivasjon, forteller 19-åringen, som ønsker å studere til å bli barnevernspedagog.

 

 

F.v.: Erlend Solemdal, Odd-Erik Nordberg, Khayalethu S. Benela og Hanna Stenstøen Nilsson har arrangert musikken til VinterPULSE. Her fra VinterPULSE i Oslo. Foto: NMF/Håkon Mogstad

Musikken er arrangert av ungdomspraktikanter


«Alle spiller» er verk som skal fungere som brobygger mellom de som har lite eller ingen erfaring fra korps og de med erfaring fra å spille i korps. Verkene legger til rette for at ferske musikanter raskt skal oppleve læring, mestring og gleden av å delta i samspill med andre, samtidig som det er interessant for de som har spilt i korps en stund. Det er dette repertoaret som brukes på VinterPULSE.

 

I 2019-2020 startet arbeidet med å arrangere musikk til porteføljen «Alle spille» da NMF mottok støtte fra Norsk musikkråd til tiltaket. Hanna Stenstøen Nilsson, Erlend Solemdal og Khayalethu S. Benela fikk plass som ungdomspraktikanter i prosjektet. Odd-Erik Nordberg er musikalsk leder på VinterPULSE og har veiledet «Alle spiller»-praktikantene.

Utgangspunktet for repertoarvalg var allerede innhentet låtmateriale fra et tidligere prosjekt i NMF. Låtene som er innhentet er fra land som er sterkt representert blant innvandrere i Norge.
–  Repertoaret på VinterPULSE er barnesanger fra ulike deler av verden. Barna som deltar på VinterPULSE kommer fra ulike kulturer og ved å kjenne igjen språk og musikken vil de få et sterkere forhold til musikken, sier Nordberg.

Erlend Solemdal studerer musikkvitenskap ved Universitet i Oslo. Å arrangere for dette formatet var nytt for førsteårsstudenten.
–  Vi fikk frie tøyler. Fokuset var på nye aspiranter og mangfold.

 

Solemdal har tidligere vært praktikant på FeriePULSE i Molde og VinterPULSE i Oslo, og kjente godt til konseptet og målgruppen.
–  Det var litt utfordrende å skulle skrive for både de med og uten korpserfaring, men veldig spennende. Odd-Erik har mye erfaring på dette området og mye kunnskap han delte med oss.

 

Alle spiller-porteføljen finner du her. Tilgjengelig for alle som ønsker å benytte de.

Midler øremerket til VinterPULSE

 

VinterPULSE har fått støtte fra Kavlifondet, Bufdir, Norsk musikkråd og Norec (tidligere Fredskorpset).
–  At det er gratis for deltakere, to måltid om dagen og 30 voksne til stede, får vi til med midler vi har fått som er øremerket fra sponsorene til dette prosjektet, forteller Silvelin Havnevik.

 

Fredagen avsluttes det hele med middag, kaffe og kaker og konsert. Da får deltakerne vist frem det de har øvd på hele uken. Jennie (10) er litt nervøs, men gleder seg mest. Hun er med på VinterPULSE for andre gang, denne gangen har hun med lillesøster Josefine (7).
–  Det artigste er å spille og øve. Det er annerledes musikk enn i korpset.

Jennie gleder seg allerede til neste år.
–  VinterPULSE er tipp topp!

 

På fire dager øver 80 barn inn en times forestilling. Foto: NMF/Monika Heggem