Innstudering og tilpasning

Arrangementene er organisert slik at alle har noen Alle spiller – stemmer. Alle spiller -stemmene er beregnet på de ferskeste musikantene og bør læres bort på gehør. Disse stemmene kan være skrevet for stemmen, kroppen, trommer, P-buzz, Boom Whacker og/eller korpsinstrumenter. Her  gjelder det å sjekke hvert enkelt arrangementet. Alle stemmene trenger ikke være med.

Et viktig mål er at arrangementene også skal være interessante for de som har spilt i korpset en stund. NMF ønsker å jobbe videre for å fylle Alle spiller-porteføljen med flere verk og arrangementer for korps. Alle spiller-porteføljen benyttes som repertoar til NMFs Helge- og FeriePULSE-tilbud og er tilgjengelig for alle som ønsker å benytte dem her.

Lydfiler

A La Nanita Nana, Komp: José Ramón Gomis Arr: Hanna Stenstøen Nilsson

Hamba Nathi/Tyven Tyven, Afrikansk trad./Ukjent opphav Arr: Odd-Erik Nordberg

Igwara Gwara, trad.  Arr: Khayalethu S. Benela

The Chicken Song, Arabic trad. Arr. Odd-Erik Nordberg

Tic Tic Tic ya`am sleiman, Arabisk trad. Arr: Odd-Erik Nordberg

Flere lydfiler kommer:-)

Innspillingene er gjort med Kongelige Norske Marines Musikkorps, pedagoger og barn av Grong Musikkproduksjon.

Noter

Her følger link til partitur og stemmer :

A la nanita – Partitur i C
A la nanita – Stemmer

A ram zam zam – Partitur i C
A ram zam zam – Stemmer

Hamba Nahti /Tyven Tyven – Partitur i C
Hamba Nathi /Tyven Tyven – Stemmer
Hamba Nathi/Tyven er en del av ImPULSE.

Igwara gwara – Partitur i C
Igwara gwara- Stemmer

The Chicken Song – Partitur i C
The Chicken Song – Stemmer

Tic tic tic – Partitur i C
Tic tic tic – Stemmer

Tiri tiri – Partitur i C
Tiri tiri – Stemmer

Husk å meld inn bruk på konserter til TONO. Det gjøres enkelt ved å sende en mail til tono@tono.no.

Ungdommer som arrangører av musikk fra ulike land

I 2019-2020 startet arbeidet med å arrangere musikk til portefølgen «Alle spiller» da NMF mottok støtte fra Norsk musikkråd til tiltaket. Hanna Stenstøen Nilsson, Erlend Solemdal og Khayalethu S. Benela fikk plass som ungdomspraktikanter i prosjektet. De fikk arrangere sammen med Odd-Erik Nordberg som er mye erfaring og kunnskap å dele på området. Prosjektet resulterte i syv låter for korps. Utgangspunktet for repertoarvalg var allerede innhentet låtmateriale fra et tidligere prosjekt i NMF. Den gangen ble det innhentet låter fra land som er sterkt representert blant innvandrere i Norge.