I tillegg til valg, staket man ut retningen med en fremtidsrettet og positiv handlingsplan. Det ble også vedtatt en organisasjonsplan for regionen, samt ordinære regiontingsaker.

Signert protokoll her

I forkant av regiontinget arrangerte styret et korpsstyre-seminar, med advokat og korpsentusiast Alexander Heiberg.
Se presentasjonen her

Også TONO var representert, og Geir Gaarder ga en god innføring i reglementet, slik det er vedtatt nå. Korpsene fulgte nøye med, og hadde flere spørmål.
Se presentasjonen her

Regionstyret 2015-2017:

Styreleder – Øystein Bø, Konnerud Skolekorps
Nestleder – Sigvald Refsum, Romerike Drillkorps

Styremedlem – Yris Moreno, Grünerløkka Skoles Musikkorps
Styremedlem Oslo – Olav Raanaas Moen, Ullevål Skoles Musikkorps
Styremedlem Akershus – Erik de Mora, Heggedal og Blakstad skolekorps
Styremedlem Østfold – Unni Skaar, Rakkestad Janitsjar
Styremedlem Buskerud – Jon A. Steen, Drammen Konsertorkester

Varamedlem Oslo – Åse Håtveit, Grefsen Skolekorps
Varamedlem Akershus – Guro Skullerud, Langhus Skolekorps
Varamedlem Østfold – Emilie Røsnæs, Idd Skolemusikkorps
Varamedlem Buskerud – Håkon Schulte, Høvik og Lier Skolekorps

Om NMF ØST