NMF Hordaland gjennomfører regionting lørdag 22. april på Grand Hotel Terminus i Bergen.

Til alle medlemskorps i NMF Hordaland

I tillegg til årsmøtesaker vil det bli tatt opp aktuelle temaer med nyttig innhold for tillitsvalgte i både skolekorps og voksenkorps.

Sakspapirer
Tidsplan regiontinget 2017

Saker på Regiontinget 2017

Årsmelding 2015

Årsregnskap 2015

Årsmelding 2016

Årsregnskap 2016

Budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2018 og 2019

Handlingsplan

NMFs vedtekter

2018
Musikkorpsenes år og hundreårsjubileet til NMF i 2018 blir sentrale temaer på regiontinget. Berit Handegard som er prosjektleder kommer blant annet for å fortelle om planene for Landsfestivalen som skal gjennomføres i Bergen.

Hvert enkelt korps vil også bli utfordret  til å komme med egne ideer til hvordan Musikkorpsenes år kan markeres lokalt. I den forbindelse vil Linn Mevold Skogheim fra NOR PR være med å motivere og inspirere til hvordan akkurat ditt korps kan bli synlig i lokalmiljøet!

DELTAKELSE PÅ REGIONTINGET
Hvert musikkorps har rett til å delta med inntil to ordinære regiontingsrepresentanter med skriftlig fullmakt undertegnet av korpsets leder. Medlemskorpsene har også anledning til å sende observatører. Disse får delta så langt det er plass.

Innkalling til regionting blir sendt til korpsene i henhold til vedtektene som sier ti uker før arrangementet starter.

REGIONTINGAVGIFT
I 2009 vedtok Kretstinget at de korpsene som ikke deltar, må betale en avgift på kr 850,-.

 

Vi gleder oss til en flott dag med både inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon rundt hva NMF Hordaland skal jobbe for i fremtiden.

Velkommen!