Det er stor variasjon i hvilke beløp korpsene mottar. Fra noen hundre kroner til nærmere 12 000 kroner. Korpset som får utbetalt mest denne gangen er Gulset Skolemusikk fra Skien.

– Det var hyggelig å høre, sier leder i korpset, Lena Holen. Hun forteller at korpset har god rekruttering, så pengene kommer godt med.

Men det er ikke bare Gulset skolemusikk som mottar mye penger. Flere andre korps mottar rundt 10 000 kroner denne gangen, og totalt gir dette en utbetaling på drøyt 600 000 kroner til NMFs medlemskorps.

– Vi er veldig fornøyd med at avtalen virker. Det er viktig at størstedelen av provisjonen fra privatforsikringer tilfaller korpsene i lokalsamfunnene, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

Gulset Skolemusikk, som for øvrig har 60-årsjubileum i 2018, vil f.eks gjennom neste år motta minimum 48 000 kroner, så dette er en veldig gunstig avtale for korpsene.

Les: Korpsene elsker Tryg.