OM INSTRUKTØRKURSENE

Våre instruktørkurs lærer deg hvordan du skal instruere og motivere andre å drille.  Du bør ha god drillbakgrunn selv, og du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill.

Ung Trener

Et introduksjonskurs for de mellom 12-15 år. Dette er et frittstående kurs som ikke er obligatorisk for å ta de neste kursene. Her vil man lære det mest grunnleggende man trenger som drillinstruktør både når det gjelder teori og praksis. Ung trener ble gjennomført for første gang februar 2020.

Nedre aldersgrense er 12 år.

Grunnkurs, Trener 1, Trener 2 og Trener 3

Kursene bygger på hverandre. Disse har nedre aldersgrense 15 år, og man må bestå hvert kurs før man kan bygge på med det neste.

Hver kursdel avsluttes med en prøve (bestått/ikke bestått).

Prøven på Trener 3 dekker både teori og praksis fra alle kursdelene (bestått/ikke bestått).