OM INSTRUKTØRKURSENE

Våre instruktørkurs lærer deg hvordan du skal instruere og motivere andre til å drille.  Du bør ha god drillbakgrunn selv, og du bør kunne alle grunnbevegelsene i drill.

Ung Trener

Et introduksjonskurs for de mellom 12-15 år. Dette er et frittstående kurs som ikke er obligatorisk for å ta de neste kursene. Her vil man lære det mest grunnleggende man trenger som drillinstruktør både når det gjelder teori og praksis.

Nedre aldersgrense er 12 år.

Grunnkurs, Trener 1, Trener 2 og Trener 3

Kursene bygger på hverandre.

Hver kursdel avsluttes med en prøve (bestått/ikke bestått), og man må bestå hvert kurs før man kan bygge på med det neste. Prøven på trener 3 dekker både teori og praksis fra alle kursdelene.

Nedre aldersgrense 15 år. (Du må fylle 15 år det året kurset arrangeres.)

Spørsmål?

Kontakt oss på: drillost@musikkorps.no