Spennende møter

De siste månedene har veiledere i regi av NMF vært på besøk hos korps i hele landet. Fra det høye nord, via de dypeste daler, til sør, øst og vest. Korps i store byer og korps på små steder har mottatt besøk. Dette har vært en utelukkende positiv reise med mange gode møter. Både veiledere og korps melder tilbake at de setter pris på å kunne møtes fysisk og i korpsets eget miljø.

– Jeg synes det er spennende å møte forskjellige ungdommer, ressurspersoner og dirigenter, og i denne prosessen lærer vi mye av hverandre. Ved å undersøke ulike aspekter ved korpsene, som for eksempel organisering og samarbeid, tror jeg at vi vil finne innovative måter å styrke ungdommens deltakelse i korps på. Det er viktig å skape et dynamisk og engasjerende korpsmiljø for ungdommen. Korpset kan være en fantastisk arena for ungdommene å utfolde seg på, både musikalsk og sosialt! Ved å skape et miljø som er inkluderende, motiverende og inspirerende, kan man hjelpe ungdommene med å utvikle seg både som musikere og mennesker, sier veileder for den gode øvelsen, Sjasmin Reithaug.

Gode diskusjoner hos Helleristningen skolekorps i Drammen, som har testet ut tiltakspiloten

Gode tilbakemeldinger

Aldri tidligere har NMF besøkt så mange korps på deres hjemmearena på så kort tid. Tilbakemeldingene er veldig gode fra de som har fått besøk i denne runden. Ungdommene, dirigentene og styrene uttrykker alle at det å få besøk til eget korps både er nyttig og moro.

Stor evaluering

11.-14. mai gjennomføres en stor evaluering å Gardermoen av tiltakspilotene som hittil er gjennomført. Her møter arbeidsgruppen fra NMF, alle veilederne som har vært ute hos korpsene, PULSE-teamet og ikke minst kommer det ungdom fra hele landet som har hatt besøk i sitt korps.

– Det blir veldig spennende å høre mer om erfaringene fra alle involverte og selvsagt spesielt ungdommene, sier prosjektleder Per-Einar Fon. Vi gleder oss til virkelig å kunne se nærmere på prosjektet er gått så langt og hvor veien skal gå videre.

Snart skjer det enda mer

Denne våren har vært en veldig aktiv vår, men det betyr absolutt ikke at vi skal ta det roligere til høsten. Ungdommen er selve fremtiden for korps- og musikk-Norge!

Til høsten blir det åpnet for at korpsene kan søke på ny runde med ulike tiltak rettet mot målgruppen 13 til 19 år. Ungdomsløftet vil også være tilstede på Sommarlandfestivalen i Bø før sommerferien og på Tusenfrydstevnet til høsten.

Søndre Slagen Skolekorps med testpiloten