Publisert 15/06/2023 - Oppdatert 14/06/2023 Forfatter: Christine Mindestrømmen Simonsen, Lilli Anne Grong og Jonas Skartveit Rogne

Utviklingsprisen 2023 Madlamark Skolekorps

Utviklingsprisen 2023 tildeles Madlamark Skolekorps  sitt arbeid med å rekruttere eldre musikanter. Madlamark Skolekorps startet prosjektet med å rekruttere ungdom fra mellomtrinnet og ungdomsskolen i slutten av 2021.

Ungdommer i korpsbevegelsen

I 2021 startet Madlamark Skolekorps et rekruttkorps på Gosen ungdomsskole i Stavanger.
Målet er å inkludere flere eldre ungdommer i korpsbevegelsen med undervisning og sosiale aktiviteter.

Madlamark Skolekorps mottar Utviklingsprisen 2023 for sitt arbeid med å rekruttere eldre musikanter. Korpset har satt rekruttering av eldre musikanter i system og har en modell som også kan benyttes av andre.

Rekruttkorpset ga meg muligheten til å lære å spille ett instrument på veldig kort tid. Dette er en gyllen mulighet for ungdommer som ønsker å utvikle sine musikalske evner i ett trygt og inkluderende miljø

Thomas Strand Skjæveland er en av deltakerne i rekruttkorpset som nå er musikant i hovedkorpset. Han er full av lovord om sin rekruttperiode. Rekruttkorpset ga han muligheten til å begynne å spille ett instrument på en intensiv og målrettet måte, slik at han raskt kunne bli en del av  hovedkorpset. Han sier videre at han er evig takknemlig for rekruttkorpset. «Det er virkelig en gyllen mulighet for eldre skoleelever som ønsker å spille ett instrument. Uten dette tilbudet ville jeg ikke oppdaget min lidenskap for musikk» sier Thomas.

Undervisning

Musikantene får enetimer med profesjonelle instruktører og/eller medmusikanter.

  • En gang i uken får musikantene 20-30 minutter med eneundervisning.
  • I tillegg har rekruttkorpset fellesøvelse en gang i uken.

Korpsets mål er at musikantene etter et halvt år kan være med å spille et instrument i hovedkorpset.

Hovedkorpset består av barn og ungdom fra 6. klasse, til og med 3. klasse på videregående.

Primus motor
Korpsets dirigent i denne perioden har vært Julie Røssland. Hun har vært primus motor og har skriftliggjort erfaringer med rekruttkorpset. Les mer om rekruttering av eldre musikanter her:
Rekruttkorps modellen Madlamark Skolekorps 2023

Foto: Øyvind Andersen

Foto: Øyvind Andersen

 

Kriterier for tildeling av pris

Kriterier for tildeling av pris

Kr 10 000,- tildeles et korps som har vist en utvikling over tid innen ett eller flere av følgende områder:
– økt rekruttering
– musikalsk utvikling
– samarbeidsprosjekt mellom skolekorps og voksenkorps
– samarbeid med andre institusjoner i nærmiljøet
– godt ungdomsarbeid

Prisen skal stimulere til vekst, samt honorere godt arbeid som er nedlagt.

Korps kan søke selv, eller bli foreslått.

Regionstyret vurderer innkomne søknader og er ansvarlig for tildelingen.
Tildelingen kan ikke påklages.

Loading