I søknaden ber vi dere gi oss følgende opplysninger:

  • Tid og sted for stevnet
  • Budsjett for teknisk avvikling
  • Kapasitet på stevnet (ca. antall deltakere dere kan ta imot)
  • Skisse for stevneprogram
  • Tanker og ideer om teknisk arrangør sin profil på stevnet
  • For eventuelle spørsmål – ta kontakt med hans@musikkorps.no

Søknadsfrist: 15. juni 2015

NMF Nord-Norge har en klar målsetning om at aldersgruppen 14-18 år skal ivaretas spesielt på alle arrangement i regi av regionen, også ved avvikling av regionstevner. Det tilstrebes at teknisk arrangør har aldersgruppen representert under planlegging av stevnet.

Korps som allerede har sendt inn søknad trenger ikke sende søknad på nytt.

NMF Nord-Norges regionstevner er viktige og nødvendige inntektskilder for at regionen skal kunne opprettholde og videreutvikle det de mål og tiltak som medlemskorpsene på regiontingene har vedtatt. NMF Nord-Norge beholder derfor i tråd med retningslinjene hele korpsavgiften på kr. 1500,- pr.korps samt kr. 50,- fra hver deltakeravgift. Alle øvrige inntekter tilfaller arrangørkorpset.

Fullstendig retningslinjer sendes på forespørsel.