Korpset som møteplass og opplærings-arena kan være en viktig bidragsyter i integrering av nye familier i lokalsamfunnet. Musikk er et universelt språk som kan gi samhandling og inkludering en god start.

Det flerkulturelle Norge har ikke nødvendigvis vært speilet i vår tradisjonsrike korpsbevegelse. At mennesker med ulik bakgrunn og bagasje møtes til «samspill», kan føre til at vår kunnskap, forståelse og toleranse utvides. For at korpsene skal kunne benytte seg av ressursene i det flerkulturelle samfunnet, må vi tiltrekke oss flere medlemmer og tilpasse aktiviteten vår.

I Norge er korps en etablert fritidsaktivitet som oppfattes som trygg og god. I andre kulturer kan korps assosieres med for eksempel hovedsakelig noe militært. Korpset må derfor kanskje vise seg på flere arenaer og i ulike miljø, for å få kommunisert hva korps er til alle i lokalsamfunnet.

 

Til dirigenten:

  • Ta i bruk musikantenes tradisjon og ressurser. Dette kan berike korpset og bidra til gjenkjennelse og variasjon i repertoar og metode. For å lykkes må man kanskje knytte til seg ulike ressurspersoner.

 

Til styret:

  • Ha en plan for hvordan man henvender seg til de som ikke kjenner korpsbevegelsen i Norge.
  • Alle kan bidra med noe. Inkluder alle og hjelp til slik at den enkelte forstår hvordan den kan bidra i arbeidet rundt korpset. Organiserte fritidsaktiviteter er ikke vanlig i alle land, og foreldrerollen må derfor kanskje læres.
  • Om språk er en barriere hos foreldrene, kan ofte barna formidle informasjonen.

Ansatte i NMF som jobber spesielt med inkludering:

Silvelin Havnevik, Nasjonal konsulent på inkludering
Katja Furnes, NMF Øst
Anne Oksfjellelv, NMF Øst
Ingrid Sofie Nygaard, NMF Nordvest
PULSE-teamet

 

Her finner du flere aspirant-tips.