Paviljongkonserter
Lørdag 11. mai og lørdag 25. mai kl 12.00-14.00 i Stavanger sentrum.
Korpsene inviteres til å spille et valgfritt program på inntil 25 min.
Trommesett og stoler til grovmessing er tilgjengelig.

Korpsfest
Lørdag 15. juni kl 11.00-15.00
Showpris deles ut!

 

Påmelding: leder@skkorps.no