EYBB samles 22. april – 30. april 2017 under Europamesterskapet for brassband i Oostende i Belgia.

Søkere må være mellom 18 og 22 år, dvs født mellom 1. juni 1995 og 1. april 1999.

Vi ønsker søkere på alle instrumenter. European Brass Band Association (EBBA) avgjør hvilke instrumenter Norge blir representert med. Vi får sannsynligvis tre plasser til sammen.

Søknadsfrist 28. november til berit@musikkorps.no

Kontaktperson Berit Handegard, 90656089

Søkere må oppgi:

  • Navn
  • Korps du spiller i
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Instrument
  • Telefonnummer (husk + 47 foran)
  • Epostadresse
  • Referanseperson, lærer eller dirigent. Navn og epost