EYBB samles lørdag 27.april til søndag 05.mai under European Brass Band Championship i Palanga, Litauen: EBBC 2024 – Palangos orkestras

Søkere må være mellom 18 og 22 år, det vil si være født etter 1.juni 2002 og før 1.april 2006.

Vi ønsker søkere på alle instrumenter. Norge har fått tre plasser i EYBB, hvor en av plassene skal være en kornettist. European Brass Band Association (EBBA) avgjør hvilke andre instrumenter Norge blir representert med. Det forventes et høyt musikalsk nivå på søkerne.

Søknadsfrist er 17.november 2023 til ingebjorg@musikkorps.no

Kontaktperson Ingebjørg Eide, tlf. 47655087.

Meld deg på her

Det skal sendes inn en video på maks 3 minutter, med eller uten akkompagnatør. Denne lastes opp på youtube.