– Det at korpset får spille konsert i et flott lokale, og vanligvis for flere enn bare foreldre og familie, er en viktig del av opplevelsen, forteller korpsets styresekretær Brian Jørgensen. Men det viktigste er kanskje tiden frem mot mesterskapet.

Prosessen fram mot konkurransen er aller viktigst for oss.

– Det å kunne fokusere ekstra detaljert på de stykkene som spilles er veldig utviklende, og så er det jo en egen spenning i dette med å spille for dommere som skal bedømme opptredenen. Vi prøver å ikke ha for mye fokus på poeng eller plassering, men heller på å spille en så bra konsert vi kan, smiler han!

– 2020 har vært et krevende år. Hvorfor tenker dere det er viktig å delta på DM neste år?

– Det var mange av musikantene i korpset som ble veldig skuffet da DM ble avlyst i mars. Korpset var ordentlig godt i rute, og hadde heldigvis rukket å ha en før-DM-konsert sammen med et annet korps. Det var utrolig kjipt at det ikke ble noe av selve mesterskapet som alle hadde jobbet så hardt mot, selv om det jo er forståelig at det måtte avlyses, understreker Jørgensen, som kan fortelle om et frustrerende år.

Viktig å få til gode aktiviteter

– Med avlysning av både sommertur og sommerkurs som fulgte, er det viktig å prøve å få til gode aktiviteter for korpset framover. Dessverre har korpset i år måttet avlyse den tradisjonelle adventskonserten, og da er det ekstra fint å kunne fokusere videre til Distriktmesterskap, mener han.

Les mer om våre korpsmesterskap

Korpset rakk heldigvis å ha en flott filmmusikk-konsert i høst, før de siste innstrammingene og anbefalingene fra NMF kom. Nå gleder korpset seg til å kunne sette søkelys på neste års aktiviteter.

– Det å treffe andre musikanter som også har korps som hobby og kunne høre på andre korps er også et viktig sosialt aspekt av en konkurransene. Mange musikanter i korpset treffer igjen venner fra sommerkurs og samspill-helger på konkurransene, og gleder seg til det, avslører Jørgensen. Han forteller om musikanter som lytter seg gjennom gode dager på Lørenskog.

– Musikantene oppfordres også til å høre på andre korps i løpet av konkurransedagen. Kanskje hører musikantene noen stykker som de kunne tenkt seg å spille selv en gang, eller de blir inspirerte av hvordan de andre korpsene spiller. Og så oppfordres selvfølgelig Juniorkorpset og hovedkorpset til å høre på og støtte hverandre, understreker han.

For tre år siden var juniorenes spilletid på distriktmesterskapet perfekt lagt opp sånn at hovedkorpset kunne høre på juniorene – og veldig mange av musikantene i hovedkorpset gjorde nettopp det. Det var mange av juniorene som syntes at det var ekstra stas at de store kom og hørte på dem!

– Hvordan forbereder dere dere til konkurransen i disse smittevern-tider?

– Håpet er jo å kunne ha så mange ordinære øvelser som vanlig i tiden fram mot konkurransen, for det er ikke spesielt lett å forberede seg til konkurranse med øvelser på Zoom, ler Jørgensen. Han forteller om at det planlegges seminar-helg i januar, og da er planen å få jobbet ekstra godt med DM-stykkene.

Ekstra innsats og kryssede fingre!

– Det blir jo selvsagt mye ekstra-arbeid for styret, korpsledere og dirigenter med alle smittevern-tiltakene, men vi prøver så godt vi kan å opprettholde aktiviteten for korpset, og å se framover. Og vi krysser fingrene hardt for at DM faktisk blir noe av!

Vi stiller oss bak håpet til Manglerud og Høyenhall skolekorps, og krysser alt vi har!

– Musikantene gleder seg nok aller mest til å kunne fremføre noe vi har jobbet lenge med. Det er gøy å konkurrere og det er fint å være i Lørenskog!