Tiden mot våren går fort, og selv i usikre tider ønsker vi å legge til rette for at korpsene skal kunne planlegge året på en god måte. Å avvikle korpsmesterskapene på en trygg og god måte er en prioritert oppgave for regionen.

DATOER 2021
Slik ser oppsettet for mesterskap ut, med påmeldingsinfo:
Distriktmesterskap Lørenskog: 6.-7. mars
Regionmesterskap for voksenkorps: 14. mars
Distriktmesterskap Asker og Fredrikstad: 17.-18. april

Påmelding åpnet!
Endelig er det mulig å melde seg på mesterskapene, med påmeldingsfrist 20. november.

Nyhet: Eliteavdeling

Neste års Regionmesterskap for voksenkorps deles opp, der 1.-4. divisjon møtes for å fylle Lillestrøm Kultursenter med liflig musikk som vanlig. Samtidig møtes Elitekorpsene (brass og janitsjar) til dyst i Oslo Konserthus, der en regionmester skal kåres!

Mer informasjon om formatet på arrangementssiden.

Gjennomføring
Vi velger å være optimister, og legger opp til at mesterskapene i 2021 går som planlagt på de datoer som er satt opp. Dette både av hensyn til korpsenes planlegging, tilgang til lokaler og regionens tilrettelegging.

Vi er nok alle forberedt på at gjennomføringen vil måtte bli annerledes enn vanlig. Gjeldende smittevernregler vil bli lagt til grunn, og vi vil i forkant informere så godt og grundig som mulig. Ved store endringer i smittevurderingen vil vi prioritere deltakerkorpsenes framføring på scenen.

Følg med for det siste!