– Det var veldig gøy å møte to så  etablerte korpskomponister. Jeg ble faktisk litt star struck av å sitte og diskutere musikk og lydbilde over samme bord som dem.

Det sier Torbjørn Iversen fra Stord, en av de fire som ble plukket ut til å delta i prosjektet. Torbjørn er 22 år og har gått gradene i skolekorps og etter hvert voksenkorps på øyen i Sunnhordland, og er nå inne i sitt andre år på komposisjon på Norges musikkhøyskole.

– Hvilket stykke kan vi forvente fra deg?

– Det er litt usikkert ennå. Jeg har noen ideer, og det blir nok noe moderne. Jeg har lyst å utfordre den normale måten å skrive korpsmusikk på, og det er både Torstein og Svein Henrik veldig åpne for at vi kan gjøre.

INTERESSERT: Svein Henrik Giske (midten) og Torstein Aagaard-Nilsen (t.h.) er glad for at prosjektet «Nye stemmer» er realisert.

Nettbasert veiledning

De fire deltakerne har nå fått tildelt veileder. Det vil si at de to mentorene har to deltakere hver. Frem mot neste samling i april neste år vil veiledningen basere seg på digitale møter. Under samlingen skal deltakerne få møte et janitsjarkorps som skal spille musikken de har skrevet.

– Jeg sitter igjen med en god følelse etter første samling, sier Torstein Aagaard-Nilsen.
– Vårt mandat er å skape en praktisk komponist, en som kjenner og forstår mediet de skriver for – altså korpset. Vi har mao ikke en akademisk tilnærming. Den får de i det daglige.

For Torbjørn sin del innebærer det komposisjonsstudier på NMH, og han er glad for at han får delta på «Nye stemmer» i tillegg til studiene.

– Vi får se om det blir en «gull-kombo», men de to dagene var veldig inspirerende. I tillegg til de to mentorene, er jo vi fire deltakerne nå blitt et lite nettverk som kan kontakte hverandre dersom vi kjenner behov for det.

Dirigenten inspirerte

Torbjørn begynte å skrive musikk på videregående, og det var der han tenkte at dette med komposisjon av musikk kanskje kunne bli noe mer enn bare en hobby.
– Det var Aleksander Haga Tveit som ga meg en viktig dytt og som penset meg inn på musikklinjen den gang. Han var dirigent i skolekorpset og skrev en del musikk til korpset. Han skal ha en stor del av æren for at jeg i dag studerer komposisjon, sier Torbjørn.

Nye stemmer

Alle deltakerne presenterte en lydfil av noe de hadde skrevet på første samling.

– Uten å gå i detalj om de enkelte stykkene, så vil jeg si at det som ble presentert holder et høyt nivå. Og det skal bli spennende å følge utviklingen av deltakerne fremover. Dette er jo nybrottsarbeid, så vi som mentorer for disse flinke, unge komponistene, synes også dett er spennende å følge med på. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Torstein Aagaard-Nilsen.

Presentasjon av deltakerne