For å få tildelt gaven må korpsene fylle ut et enkelt søknadsskjema, men alle som søker, og oppfyller kriteriene, mottar gave. Gaven utbetales korpsene i starten av mai, og vi gleder oss til mye flott korpsaktivitet utover våren.

Nye medlemstall viser en jevn vekst de siste årene. Tallene er høyere enn før pandemien, og man ser også at flere ungdommer blir værende i korpset. Det er svært gledelig at flere og flere ønsker å være med i korpsaktiviteten, og da er en slik gave kjærkommen for å stimulere til musikalsk aktivitet eller instrumentkjøp. Gjennom sin gave bidrar Sparebanken Sør til fortsatt vekst i skolekorpsene noe som gir en viktig verdi- og samfunnsutvikling i lokalsamfunnet.

Vi er opptatt av å gi tilbake til samfunnet, og har et stort engasjement for å fremme musikk og samhold blant unge. Sparebanken Sør er 200 år i år, og dette er en av flere store gaver som markerer jubileet. Vi håper og tror at denne gaven vil oppmuntre skolekorpsene til å fortsette det flotte arbeidet de gjør, sier Trond Skjæveland, leder for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør.

Norges musikkorps forbund Sør, som administrerer gaven på vegne av Sparebanken Sør, gleder seg på vegne av korpsene. En slik gave er en vitaminpille for et korps og deres frivillige. Det er mange frivillige som står på for å drifte skolekorpsene. En slik gave bidrar til å skape korpsglede for alle.

For å kunne søke om gave, må korpset være skolekorps med geografisk tilhørighet i bankens nedslagsfelt mellom Sandefjord og Bryne. Korpset må være i aktiv drift.

Søknadsfrist er 22. april 2024

Her kan korpset søke:

Lenke til søknadsskjema