Til korps med min. 2/3 av medlemmene under 26 år som planlegger et prosjekt; søk Frifond B!
Her finner du informasjon om Frifondsordningen.

For korps med minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år; søk Instrumentfond
Her finner du informasjon om Instrumentfondet.

Korpsene søker ved å logge på Styreportalen. Begge ordningene ligger i menypunkt: Søknader og rapporter.