Det som desidert flest lurer på er om voksenkorpsene kan øve i flere grupper på 20 personer, dersom det er tilstrekkelig avstand mellom gruppene. Smitteverngruppen har kontaktet Kulturdepartementet rundt dette og konklusjonen er positiv.

  • Flere grupper kan trene/øver i samme lokaler dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Her kan vi legge til at man må fortsatt holde 1 meters avstand internt når man er i øvingssituasjonen.

Regjeringen legger til grunn en generell anbefaling om å holde 1 meters avstand til alle bortsett fra husstandsmedlemmer. Vi tenker det er lurt at skolekorpsene også tar disse anbefalingene med seg i øvingsrommet.

For publikum på konserter og arrangement gjelder krav om munnbind og grensen for hvor mange som kan høre på er hhv 200 med fast anviste plasser og 30 dersom det ikke er fast anviste plasser.

Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.

Oppdatert smittevernveileder.

For mer utfyllende informasjon:

Regjeringen letter på tiltakene

Mer normal fritid for barn og unge