Ulriken Janitsjar er et samarbeidskorps bestående av Slettebakken skoles musikkorps, Fridalen skoles musikkorps og Nattland-Sædalen skolekorps i to ulike bydeler i Bergen. Korpset teller totalt 61 musikanter, fordelt på aspirantkorps (17), juniorkorps (15) og hovedkorps (29). Korpset øver hver mandag kl. 1730-2000 på Slettebakken skole.

Ulriken Janitsjar har spilt i teten av 1. divisjon i mange år, og vi deltar hvert år i NM og lokale konkurranser, i tillegg til noen eksterne spilleoppdrag og interne korpsaktiviteter. Dirigentene våre jobber aktivt for at korpsets barn og ungdommer skal få oppleve musikalske utfordringer og mestringsfølelse, i et sosialt og inkluderende miljø. I Ulriken Janitsjar har vi en filosofi om at både sosialt fellesskap/samspill og individuell utvikling er nødvendige ingredienser for musikalsk kvalitet og utvikling. Til vårt hovedkorps trenger vi nå en ny dirigent.

Arbeidsoppgaver:

– Forberede og lede korpsøvinger og seminarer
– Delta i konkurranser og andre musikalske aktiviteter
– Rekruttering av nye aspiranter
– Ha det øverste musikalske ansvaret for Ulriken Janitsjar

Ønskede kvalifikasjoner

– Relevant utdanning og praksis, fortrinnsvis fra høyskole eller universitet
– Relevant praksis kan erstatte formell kompetanse
– Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring i arbeid med barn og unge
– Erfaring med korpsdireksjon
– En dyktig, initiativrik og kreativ dirigent som motiverer og formidler musikkglede

Personlige egenskaper

– Tydelig og strukturert
– Gode kommunikasjonsevner
– Evne til å skape samhold i korpset og til å kommunisere med og bry seg om barn og voksne
– Gode samarbeidsevner og evne og vilje til å bygge gode relasjoner
– Kunne jobbe selvstendig
– Mål- og resultatorientert
– Forholde seg profesjonelt til et korpsstyre og barnas foreldre

Annet

Arbeidstid er på ettermiddag og kveld (mandager) og noen helger. Korpset forutsetter at dirigent tar oppdrag som selvstendig næringsdrivende, og i utgangspunktet ønsker korpset å inngå arbeidsavtale for 1 år, med mulighet til forlengelse i ytterligere 1 + 1 år. Honorar etter avtale. Engasjement krever godkjent politiattest.
Ønsket oppstart: 1. januar 2020.
For spørsmål om engasjement, ta kontakt med styrets leder, Vibecke Markhus på vibecke.markhus@gmail.com eller tlf. 930 68 664.
Søknad sendes på epost til styrets leder.

Søknadsfrist: søndag 8. desember 2019.