Dirigentnettverk Hedmark skal bidra til å etablere en arena for faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjoner. Temaenes rekkefølge gir god kontinuitiet mellom samlingene, og samtidig står de godt hver for seg dersom du ikke fikk med deg forrige samling. Se mer info under fagpakker.

NMF Hedmark/Oppland prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for å delta holdes så lav som mulig. Korps og kulturskoler vil være viktige
samarbeidspartnere for NMF i denne satsingen. Vi håper dere bidrar til at det blir mulig for dirigentene å delta. Dette vil bety mye for korpset og nærmiljøet på sikt.

Les hele invitasjonen her

For nærmere informasjon, ta kontakt med Ola Fredheim Haug
Epost: ola@musikkorps.no eller telefon: 934 61 349