DIRIGENTNETTVERK 16. OG 17. APRIL 2021 ER AVLYST PGA KORONAPANDEMIEN

Dirigentnettverk Innlandet skal bidra til å etablere en arena for faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjoner.

NMF Innlandet prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for å delta holdes så lav som mulig.  Korps og kulturskoler vil være viktige
samarbeidspartnere for NMF i denne satsingen.
NMFs Dirigentnettverk er en del av Dirigentløftet, en felles satsing på dirigenter innenfor både korps, kor og orkesterfeltet, og våre samlinger retter seg derfor mot alle typer dirigenter.

Vi inviterer til Dirigentnettverk i Brumunddal 16. og 17. april 2021. 

Fredag ettermiddag og kveld er viet ulike foredrag, diskusjoner og foredrag ledet av Monika Heggem fra NMFs kommunikasjonsavdeling, korpsbygger Per Einar Fon og Rune Hannisdal, musikksjef i NMF.

Lørdag arrangeres masterclass for dirigenter med Trond Husebø som lærer og Ådalsbruk Musikkforening som øvingskorps. Husebø er en av Norges mest ettertraktede dirigenter og dirigentlærer og Ådalsbruk Musikkforening er et av regionens mest aktive og meritterte janitsjarkorps.
Nærmere opplysninger om timeplan og repertoar for masterclass sendes påmeldte deltager etter påmeldingsfrist.

For spørsmål om Dirigentnettverk Innlandet, ta kontakt:
Ola Fredheim Haug, musikkonsulent NMF Innlandet
ola@musikkorps.no
tlf: 934 61 349