Påmeldingen finner du nederst på denne siden. Meld deg på i god tid og innen søndag 24.april.

Pris per deltager: 700 kr.