Dette er en fagdag for både kor og korps dirigenter! Vi møtes samlet til en hyggelig lunsj også har dirigentene hver sine foredrag gjennom dagen.

Korps
Idar Torskangerpoll kommer for å snakke om blant annet å lage gode opplegg for aspirantopplæring, didaktikk og metoder for å nå de minste og utvikle musikantene.  Vi setter altså aspirantene i sentrum i denne delen av dagen.

Vi får besøk av Norsk Noteservice denne dagen.

På slutten av dagen vil vi ha en diskusjon om gjennomføring av de regionale konkurransene (Nordvesten). Her snakker vi om spilletid, informasjon i forkant og gjennomføring.

Kor
For kordirigentene er det Silje Worquenesh Østby Kleiven som kommer. Hun skal blant annet snakke om korundervisning i 1-4 klasse og hvordan lære inn flerstemt sang til yngre barn?

Silje Worquenesh Østby Kleiven bor i Oslo, og jobber som freelance sanger, forteller, og instruktør. Hun har blant annet en mastergrad i musikkpedagogikk med jazzsanger fordypning fra Norges musikkhøgskole, der hun undersøkte hvordan sangere kan øve på time og rytmisk feeling. Dette er et område hun har jobbet mye med siden, også i kor. Som medlem av Fauna Vokalkvintett, en av landets ledende vokalgrupper, har hun bred erfaring med både arrangering av sanger og arbeid med klang/harmonikk/rytmikk.
Hun har over 25 års erfaring med kor, både knøttesang, barnekor, ungdomskor, blandet kor og acapellagrupper.

Det viktigste: Hold av dagen, vi prøver å gi dere en variert og faglig god dag!

Vi starter opp kl. 10.00 og satser på å være ferdig kl. 15.00
Pris: Kr 500,- inkludert lunsj.

Påmelding: 1. juni