DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Rogaland inviterer med dette dirigenter  til Dirigentnettverk i Haugesund. Velkommen til en spennende kveld! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.
NMFs dirigentnettverk skal ha fokus på korpsdirigenten, men det er også åpent for dirigenter som har sitt virke i andre typer ensembler.

Dirigentnettverk-møtet arrangeres på Scandic Maritim, Haugesund.

Klikk her for å gå til påmeldingsskjemaet.

Kveldens Foredrag:

«The Messanoic Method»

Ved Russell Gray

Rusell Gray har de siste 20 år bygget seg en solid karriere som dirigent, etter å ha gjort suksess som kornettist opp gjennom den engelske brassband-bevegelsen.
Som dirigent jobber han i toppkorps i hele Europa, Asia og Australia.
Han er også tilknyttet Yamahas solist-stall som kornettist.

På dirigennettverket vil Russell gjennomgå sin «Messanoic Method», et opplegg for korps/blåseensembler som søker å
* Øke oppmerksomheten i samspillet
* Utvikle dynamisk kontroll
* Bedre forståelsen og bruken av ulik artikulasjon
* Bygge en sterkere felles rytmisk puls
* Bedre fokuset i gruppen

For å kunne gi gode demonstrasjoner legges det opp til at ved at deltagerne i så stor grad som mulig har med egne instrumenter til kurset.

Kurset vil være nyttig for dirigenter på alle nivåer, og også instruktører.

Foredraget er på engelsk.