11.-12. mars 2023

Nå finner du alle resultatene fra helgens mesterskap i oversikten under!

OM DM

Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet. Gjennomføringsmodell 2023 går som følger:

DM Lørenskog: 11.-12. mars
DM Fredrikstad: 12. mars
DM Asker: 12. mars

Divisjonsinndeling 2023

For alle mesterskap-stedene settes følgende klasser opp:
2. og 3. divisjon janitsjar, 4. divisjon felles
Junior/aspirant-divisjon
Åpen klasse og Generasjonskorps

Det blir kun satt opp 1. divisjon (både brass og janitsjar) under årets DM Lørenskog, slik at vi kan kåre en regionmester. 3. divisjon brass avholdes også kun på DM Lørenskog.

Vi møtes til en skikkelig musikkfest i 2023!

Kontaktinfo

– lorenskogmesterskapet@musikkorps.no
– askermesterskapet@musikkorps.no
– fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no

Voksenkorps?
For info om Regionmesterskap for Voksenkorps, se egne sider: RM 2023

Følg med på Facebook