OM DM

Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet. Gjennomføringsmodell 2024 går som følger:

DM Fredrikstad: 9. mars
DM Lørenskog: 13.-14. april
DM Asker: 14. april

Divisjonsinndeling 2024

For alle mesterskap-stedene settes følgende klasser opp:
2. og 3. divisjon janitsjar, 4. divisjon felles
Junior/aspirant-divisjon
Åpen klasse og Generasjonskorps

Merk: 1. divisjon (både brass og janitsjar) blir kun satt opp under årets DM Lørenskog, slik at vi kan kåre en regionmester. 3. divisjon brass avholdes også kun på DM Lørenskog.

Vi møtes til en skikkelig musikkfest i 2024!

Kontaktinfo

– lorenskogmesterskapet@musikkorps.no
– askermesterskapet@musikkorps.no
– fredrikstadmesterskapet@musikkorps.no

Voksenkorps?
For info om Regionmesterskap for Voksenkorps, se egne sider: RM 2024

Følg med på Facebook