Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet. Gjennomføringsmodell 2024 som følger:

DM Fredrikstad: 9. mars
DM Lørenskog: 13.-14. april
DM Asker: 14. april

Divisjonsinndeling 2024

For alle mesterskap-stedene settes følgende klasser opp:
2. og 3. divisjon janitsjar, 4. divisjon felles brass/janitsjar
Junior/aspirant-divisjon
Vurderingsklasse og Generasjonskorps

Merk: 1. divisjon (både brass og janitsjar) blir kun satt opp under årets DM Lørenskog, slik at vi kan kåre en regionmester. 3. divisjon brass avholdes også kun på DM Lørenskog.

Kontaktinfo

– askermesterskapet@musikkorps.no

Voksenkorps?
For info om Regionmesterskap for Voksenkorps, se egne sider: RM 2024

Følg med på Facebook